vrijdag 26 februari 2010

Expo Gasunie: Ssst . .. Stillevens van Bob Negryn

Open dag 28 februari
In het hoofdgebouw van de Gasunie te Groningen is uitsluitend op de Open Dag, zondag 28 februari 2010, de nieuwe expositie te bekijken die de kunstcommissie van die instelling heeft ingericht en die daarna onderdeel blijft vormen van de Kunstcollectie van de Gasunieg. Na zondag is deze tentoonstelling niet voor publiek toegankelijk. Het gaat hierbij om Sssst . . .   Stillevens van Bob Negryn. Laatstgenoemde — geboren in Nederland in1961 — zal tijdens de opening aanwezig zijn.

Lange traditie
Hoewel stillevens al eeuwenlang een geïntegreerd onderdeel van de (schilder)kunst uitmaken en deze een blijvend element zijn in de ontwikkeling van de beeldende kunsten, ook nadat fotografie zijn intrede heeft gedaan en een volwaardige discipline binnen de kunsten is gaan vormen, is deze bij schilders van alle rangen en standen ook nu een onuitwisbaar merkteken.
Bob Negryn is één van de hedendaagse beeldende kunstenaars die zich nadrukkelijk met deze kunstvorm inlaten, maar niet alleen door gebruik te maken van penselen en andere attributen van de schilder, doch eveneens met apparatuur en eigentijdse technieken die de kunstfotograaf ter beschikking staan, en daarnaast door middel van gebeeldhouwde uitingen die binnen het genre passen: het stilleven als sculptuur.

Verschillende vormen

Niet alleen vallen er overeenkomsten aan te wijzen tussen de stillevens van honderden jaren geleden tot en met die van de twintigste eeuw — en naar nu, uit de geëxposeerde stukken van Bob Negryn blijkt, ook de beginjaren van de eenentwintigste eeuw —, maar tevens kunnen de verschillen als in het oog springend worden aangemerkt. Troffen we op de doeken van zeventiende eeuwers overvolle tafels met tal van verschillende voorwerpen, bij Bob Negryn worden de objecten zodanig geïsoleerd dat hij eenvoudig in staat wordt gesteld zijn aandacht op één object te richten, en zo een eigentijdse variant van het stilleven.


Bijzondere techniek

De resultaten daarvan worden onder meer getoond aan de daarvoor bestemde wanden in het hoofdkantoor van de Gasunie. Het bijzondere van Negryns techniek is dat hij het tegendeel creëert van wat men binnen het kader van zulk separeren zou verwachten. In plaats van het geheel nu in  
een oogopslagte kunnen absorberen, wordt het scala aan informatie nu juist nadrukkelijk uitvergroot.

Inleidende lezing
Voor de — voornamelijk genodigde — bezoekers van de expositie wordt die bewuste zondag een inleidende lezing gehouden om 15:30 uur.
Meer werk van Bob Negryn, die in Amersfoort woont en onder meer 
artist in residence te Sydney is,  kan men vinden op zijn Homepage.

maandag 15 februari 2010

Tweede Beethovenconcert door NNO in Festival


Het tweede concert dat het Noord-Nederlands Orkest deze week geeft in het kader van het Beethoven Festival, dat aanstaande vrijdag — eveneens door het NNO — zal worden afgesloten, biedt de bezoekers opnieuw drie composities. Evenals verleden week gaat het bij  het eerste werk op het programma om een bewerking van een andere eethoven-compositie. Betrof dat verleden week een Maestoso en Fuga die Beethoven zelf onvoltooid had gelaten — en, gezien het resultaat van die bewerking, leek dat verstandig. Daarmee werd in ieder geval niets wezenlijks toegevoegd aan het oeuvre van de Geweldenaar dat reeds omvangrijk genoeg is. We mogen verwachten dat dat anders zal uitpakken bij de eerste Nederlandse presentatie van het Pianoconcert in F, dat is gebaseerd op het eerste deel van de fascinerende Achtste Symfonie van de Weense Titaan.
Voor een uitgebreider artikel over dat tweede concert door het Noord-Nederlands Orkest — buiten het Beethoven Festival wordt het op woensdag 17 februari eveneens in Leeuwarden uitgevoerd — kunt u terecht op twee websites die de Muziek als thema hebben, en op twee algemeen culturele websites.

Op de site Muziek en Mensen, als opvolger van de site van Mens en melodie: 
http://www.cunstwerk.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=581:tweede-nno-concert-in-beethoven-festival-groningen&catid=22:concerten--evenementen&Itemid=39

Op de muzieksite Tempel der Toonkunst:
http://tempeldertoonkunst.blogspot.com/2010/02/tweede-nno-concert-in-beethoven.html

Op de algemene site Kunst en cultuur:
http://heinzwallisch.wordpress.com/2010/02/15/tweede-nno-concert-in-beethoven-festival-groningen-deze-week/

en voorts op de site Letters en Beelden 2:
http://lettersenbeelden2.web-log.nl/mijn_weblog/2010/02/tweede-nno-conc.html

woensdag 10 februari 2010

Drie keer NNO-concert tijdens Beethoven Festival

Het Noord-Nederlands Orkest geeft de komende tien dagen drie maal — te beginnen op woensdag 10 februari, een concert in het kader van het Beethoven Festival Groningen, dat van woensdag 10 februari tot en met vrijdag 19 februari in cultuurcentrum De Oosterpoort in de Martinistad zal worden gehouden. Tijdens elk van die concerten zal er één symfonie van de grootmeester worden gspeeld, twee daarvan onder leiding van Stefan Vladar, het laatste onder leiding van chef-dirigent Michel Tabachnik.
Meer daarover vindt u op de zustersite van dit weblog, Tempel der Toonkunst, alsmede op de klassieke muzieksite Muziek en Mensen, de opvolger van de site van het tijdschrift Mens en melodie.