donderdag 27 januari 2011

Concert in de reeks Orgel anders met Jehan Alain

Organiste Leonore Lub.
In het omvangrijke Lexikon der Interpreten klassischer Musik im 20. Jahrhundert komen we de naam Jehan Alain (1911-1940) niet tegen, die van zijn zuster Marie-Claire (geboren 1926) daarentegen wel. Hoewel dat laatste geenszins onterecht is, moeten we die kwalificatie wel van toepassing achten op het ontbreken van de geprononceerde organist — en veelzijdige componist — die Jehan Alain is geweest. Mede door zijn zeer vroegtijdige praktijkervaring — reeds als elfjarige mocht hij tijdens erediensten de vaste organist vervangen — heeft hij al heel jong zijn steentje bijgedragen aan de wereld der klassieke muziek.
Mede daarom is het een goede zaak dat de Stichting Vrienden Lutherse Kerk Groningen in de reeks Orgel anders als vierde van de in totaal zes concerten omvattende reeks in het seizoen 2o10/2011 een concert wijdt aan de nagedachtenis van Jehan Alain die op 3 februari 1911 werd geboren. In genoemde serie wordt op vrijdag 28 januari (aanvang 20:15 uur) het één en ander uit het oeuvre van Jehan Alain voorgesteld.
Daartoe treden aan: de organiste Leonore Lub — die, alweer een tijd geleden, aan het Nood Nederlands Conservatorium heeft gestudeerd — en bij deze gelegenheid het Van Oeckelen-orgel uit 1896 zal bespelen: solo en als ondersteuning van Consensus Vocalis onder leiding van Klaas Stok.

Klaas Stok, dirigent van het koor
Consensus Vocalis.
Het programma bestaat, wie verwacht iets anders, voornamelijk uit werken van Jehan Alain. Het koor zingt een deel van de minder bekende koorstukken van genoemde componist a capella. Tevens zullen enkele werken van tijdgenoten van deze componist worden uitgevoerd, van onder meer Maurice Duruflé (1902-1986).
__________
Zie tevens het artikel op onze zustersite Muziek en mensen.

dinsdag 25 januari 2011

Uitsluitend Russische meesters bij NNO deze week

Componist Alfred Schnittke in mei 1989.
Het Noord Nederlands Orkest speelt eind deze week driemaal hetzelfde programma in drie steden van de provincies Groningen en Friesland. Het concert telt vier onderdelen: alle van Russische componisten: twee uit de negentiende eeuw, twee uit de twintigste eeuw. Het ligt voor de hand dat de beide namen van de negentiende eeuwers, Modest Moessorgski (1839-1881) en naast hem Pjotr Iljitsj Tsjajkovski (1840-1893) voor vrijwel geen concertbezoeker onbekende grootheden zijn; van de twee twintigste eeuwers zal in onze contreien Alfred Schnittke (1934-1998) nog de meeste bekendheid geniet. 
De naam Aleksandr Mosolov (1900-1973)  zal minder gauw een belletje doen rinkelen, al is hij de laatste maanden diverse keren, via ethergolven van Radio 4 en BBC Radio 3, in tal van huiskamers binnengekomen met zijn meest bekende werk: De IJzergieterij uit 1927 dat artistiek manager van het Noord Nederlands Orkest, Marcel Mandos, een passende plek heeft gegeven tussen andere Russen. 
De Russische componist
Aleksandr Mosolo; jaren
vijftig van de vorige eeuw.
Voor al degenen bij wie het angszweet uitbreekt bij de gedachte aan een Russische componist die nauwelijks anders heeft meegemaakt dan Revolutie, zij gezegd dat het stuk geen vijf minuten duurt en daarnaast een uitstekend klankbeeld overbrengt van wat er in zo'n industrieel instituut gebeurt.
__________
Voor meer informatie over de andere onderdelen van het concert in kwestie, kunt u deels terecht in onze bijdrage op de zustersite Muziek en mensen en deels in een artikel op een andere zustersite, Tempel der Toonkunst.

maandag 24 januari 2011

Eenmansexpositie van Sip Hofstede in Eenrum


Hierboven ziet u het schilderij getiteld Achter de Korenbeurs. Het is een straatbeeld in het centrum van de stad Groningen dat bijna alle inwoners zullen kennen, en tevens zal zo menige bezoeker van Stad die straat eveneens hebben gezien. De kleurige paraplu's en het glimmende plaveisel van het Aa-kerkhof zuidzijde, naast De Korenbeurs geven aan dat men in de regen loopt, doch juist dat verleent deze momentopname, met op de achtergrond de DerAa-kerk, een extra dimensie. Vanzelfsprekend in eerste instantie doordat de sfeer zo goed is getroffen. Verantwoordelijk daarvoor is de beeldend kunstenaar Sip Hofstede.
Wie dat schilderij, of een stationsperron met treinen, evenals andere van dezelfde meesterhand in werkelijkheid zou willen zien, moet zich dan maar spoorslags, aanstaande zaterdag, zodanig richting Eenrum te begeven dat men aldaar nog op tijd in Galerie Het Raadhuis kan geraken om het Openingswoord — gepland voor 16:00 uur — mede te beleven. Dat zal worden gehouden door een burgervader, die in een ander raadhuis resideert, namelijk dat van Stad. Voor de meesten zal met die mededeling wel duidelijk zijn dat de meest Vroede onder de Vaderen van de metropool van het Noorden, Peter Rehwinkel, degene zal zijn die zich in een dergelijke vorm zal uiten.

__________
Op onze moedersite Cultuurtempel is eveneens een stukje opgenomen over deze tentoonstelling in Eenrum; daarin kunt u Sip Hofstede's impressie van de stad-Groninger Noorderhaven Noordzijde zien.

dinsdag 18 januari 2011

Kameropera: zaterdag bij Musica Antiqua Nova

De Franse dramaschrijver uit de
zeventiende eeuw: Pierre Corneille.
Jean-Baptiste Lully
Nadat Jean-Baptiste Lully (1632-1687) in Frankrijk eenmaal vaste grond onder de voeten had gekregen door al hetgeen hij van zijn kunnen had getoond, en door zijn Ballets de Cour, kreeg hij steeds meer mogelijkheden. Eén en ander leidde als tot vormen van, soms verregaande, samenwerking met roemrijke theaterpersoonlijkheden: de grote schrijvers van die sector.
Dat werden Pierre Corneille (1606-1684), en Molière (1622-1673) die in werkelijkheid Jean-Baptiste Poquelin heette. Vervolgens werd Lully avanceerde tot de mest glansrijke representant van de"muziek op het toneel'. Met laatstgenoemde dramaschrijver creëerde Lully een groot aantal opéra-ballets.

Les Sentiment
s met Le triomphe de l'amour. . . . .

Vol gepaste trots laat Musica Antiqua Nova weten dat het eindelijk is gelukt om in de programmering een opera op te nemen. Dat gebeurt door het ensemble Les Sentiments. Aangezien de gebruikelijke ruimte waarin het optreden wordt verzorgd, ook deze keer de Lutherse Kerk in Groningen is, mag men toneelmatig geen breed opgezet spektakel verwachten, maar gelukkig is dat ook benodigd om op niveau te kunnen werken. Bovendien zegt een kleine bezetting en een ingetogen uitvoerde handeling niets over het ontbreken van het vereiste niveau. Uitgevoerd wordt thans Le triomphe de l'amour van Jean-Baptiste Lully.

Het ensemble Les Sentiments: van links naar rechts ziet u Elisabeth Dobbin, sopraan; Matthias Hemm, bariton; Anne-Marie Dragosis, klavecimbel, Eugène Michelangeli, klavecimbel.

Enige jaren geleden werd in diezelfde ruimte getoond dat het met relatief weinig middelen en een beperkte ruimte toch heel goed kan: met de Europese première van de kamerversie van de opera Hedda Gabler (2006) van de Noorse componist Eyvind Buene.
__________
Zie tevens, mede voor aanvullende informatie, de bijdrage op onze zustersite Tempel van het Muziektheater. Een recensie kunt u na zaterdagavond verwachten op de, eveneens aan deze gelieerde site Muziek en mensen.

maandag 17 januari 2011

Vier Italiaanse composities bij NNO deze week

De Engelse barokcomponist
Charles Avison (1709-1770).
Charles Avison
Hoewel het concert dat het Noord Nederlands Orkest in de derde week van januari 2011 in drie steden van Noord Nederland zal geven met een stuk van een Engelsman begint, mogen we beweren dat het hier in het programma van vier composities om Italiaanse muziek gaat. 
Die Engelsman is Charles Avison (1709-1770): zijn vijfde Concerto grosso (in de titel alleen al klinkt het Italiaanse element door) is geheel gebaseerd op de 555 sonates voor klavecimbel van Domenico Scarlatti (1685-1757).

Francesco Conti

Hoewel we de naam Francesco Bartolomeo Conti (1682-1731) niet of nauwelijks tegenkomen in programma's van symfonieorkesten, gebeurt dat deze week voor de bezoekers van het NNO in Assen, Groningen en Sneek wel: hij heeft cantates geschreven die het niveau van de veelal in jubeltonen bezongen kwaliteit van die categorie composities in het oeuvre van Papa Bach (1685-1750) schijnen te hebben.
Florian Heyerick is dirigent van het
NNO in de derde week van januari
2011 (Assen, Groningen, Sneek). 
Die Conti was werkzaam aan het Hof van de Habsburgers en dat betekende veel werken in opdracht realiseren, want die protserige monarchen wilden alle muziek als divertimento kunnen consumeren, al dan niet tegelijkertijd bezig met het consumeren van veel, zeer veel, dan wel al te veel, vettig voedsel.
De solocantate Languet anima mea die de bezoekers van de drie concerten in de drie noordelijke provincies voorgezet krijgen — één van de vijftig die deze componist schreef —, zal worden gezongen door de sopraan Katherine Fuge. Zij wordt begeleid door het NNO dat voor die gelegenheid onder leiding staat van Florian Heyerick.

Francesco Zappa
Een bepaalde categorie liefhebbers van twintigste eeuwse muziek denkt bij de naam Zappa, en helemaal als die ongeveer de voornaam Frank draagt, niet direct aan de tijd van de Barok. Toch gaat het in dit geval om een man, die als componist en cellovirtuoos werkzaam was aan het Hof van Oranje in 's-Gravenhage. De Symfonie in D van de componist in kwestie is één van de eerste werken welke in die categorie werden geschreven. Zappa's werkzame periode omvatte een kwart eeuw (1763-1788).


Drie concerten met het NNO:
sopraan Katherine Fuge
Pergolesi's Stabat Mater
Het concert door het Noord Nederlands Orkest, in de drie genoemde steden van het eigen speelgebied zal worden besloten met het Stabat Mater, gereedgekomen in het sterfjaar van de componist: Giovanni Battista Pergolesi (1710-1736). Solisten zijn Katherine Fuge, sopraan; en Patrick von Goethem, countertenor. Laatstgenoemde partij wordt ook wel door een alt gezongen; de sopraanpartij werd — en zeker in de dagen van weleer — veelvuldig door een sopranist (jongenssopraan) uitgevoerd.

__________
Andere details over dit concert zijn te vinden in een
bijdrage op onze zustersite Tempel der Toonkunst, en in een artikel op een andere van onze vele zustersites: Muziek en mensen.

vrijdag 7 januari 2011

Ton Koopman in Stad: masterclass en een concert

Openbare masterclass
Twee dagen achtereen is docent-dirigent-klavecinist Ton Koopman actief in Groningen, tijdens het tweede weekeinde van januari. Dat begint op zaterdagmiddag om 15:00 uur in de Lutherse Kerk (Haddingestraat, gebouw met Witte Zwaan in de gevel), waarin hij een openbare masterclass geeft. Openbaar betekent dat publiek voor die gelegenheid toegankelijk is, hetgeen lang niet voor alle masterclasses geldt.
Aangezien dat evenement in de middag plaats heeft, kunnen degenen die in dat gebouw tot nu toe alleen avondconcerten hebben meegemaakt, meteen kennisnemen van de schitterende glas in lood ramen, die — nu we in een wintermaand leven — van een intense 'beweeglijkheid' zijn. Vooral als de zon schijnt, vertonen zij een prachtige dynamiek.

Ton Koopman. Foto overgenomen van diens wesbsite.

Concert in Der Aa-kerk

Op zondag 9 januari leidt Ton Koopman het Luthers Bach Ensemble in drie werken van Johann Sebastian Bach (1685-1765): één Mis (de Lutherse, BWV 233), één Cantate (Wachet, Betet!, BWV 70) en één instrumentaal werk (het Brandenburgs Concert Nr. 1, BWV 1046).
Vocaal-solistische medewerking zal worden verleend door de sopraan Klaartje van Veldhoven, de altus Robert Kuizenga, de tenor Robert Buckland, en de bas Louis-Pierre Patron. Aanvoerder van het ensemble is Joanna Huszcza.
Het concert begint zondagmiddag om 16:30 uur in de Der Aa-kerk in het centrum van Stad.