donderdag 30 oktober 2008

Expositie met werken van Rik Davids en Nancy Lee in het Gasuniegebouw

Prikkelende combinatie
Op zondag 9 november wordt 's middags, in het Hoofdkantoor van de Gasunie aan de Concourslaan in Stad, de expositie geopend met houten objecten van Rik Davids en fotografie van Nancy Lee. De tentoonstelling is die dag geopend van 15:00 uur tot 17:30 uur. Een inleidende lezing begint om 15:30 uur.

'Ingekleurd' hout
Rik Davids' houten schalen met een enorme omvang hangen als schilderijen aan de muur en hebben daardoor hetzelfde effect als het doek van een schilder dat u, zodra uw aandacht erop wordt gericht, tracht mee te slepen. Volgens de kunstcommissie van de Gasunie werkt de ronde vorm in sterke mate mee om dit effect te kunnen bereiken.
De schalen zin vervaardigd van met nietjes aan elkaar gehechte, beschilderde houten plankjes. De inkleuring is op diverse manieren gerealiseerd, variërend van lukraak aangebracht lijkende verfklodders tot en met motieven die (onderdelen van) bloemen schijnen. Rik Davids heeft niet alleen zand en acrylverf gebruikt, maar daarnaast glimmende materialen.

Fotografie
Er is zichtbaar nagedacht over de inrichting van de expositie van twee kunstenaars tegelijkertijd, die daarbij tezamen worden voorgesteld en niet elk separaat. Tussen de schalen van Rik Davids hangen foto's van Nancy Lee. Net als in de constructie van de schalen die haar collega heeft gerealiseerd, heeft Nancy Lee hier en daar eveneens één beeld geconstrueerd dat bestaat uit diverse foto's, en daarnaast heeft ze bestaande structuren als basis gekozen, zoals een wolkenkrabber of een van bovenaf genomen reeks geparkeerde voertuigen, die door de afstand tevens de indruk kunnen wekken dat het om op een haventerrein geloste containers zijn, ware het niet dat deze zelden of nooit zo worden opgesteld als deze schuin geparkeerde auto's.

woensdag 1 oktober 2008

Recital door Klára Würtz, in Assen en Groningen

Concert op Bösendorfer-vleugel
Aanstaand weekend treedt de internationaal zeer vermaarde pianiste Klára Würtz tweemaal in de eigen directe omgeving op: zaterdag 4 otober, 's avonds om 20:15 uur in het ICO De Schalm te Assen, en zondag 5 oktober, in de namiddag om 15:00 uur, in de zeer fraaie Remonstrantse Kerk, gevestigd aan de Coehoornsingel in Stad.
Op het programma staan werken van Papa Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Béla Bartók en van Robert Schumann. Details daarover kunt u vinden in een artikel op onze zustersite Tempel der Toonkunst. Dit laatste omdat Klára Würtz hetzelfde recital op 7 oktober in Zutphen geeft.
Al deze optredens zullen worden gegeven op een Bösendorfer-vleugel. Ze zijn geinitieerd door de in Groningen gevestigde Organisatie Muziekklassiek!, welke sedert enkele maanden eveneens het enige impresariaat in Stad en Ommelanden is voor klassieke muzikale aangelegenheden.
Voor muziekminnenden, die in de beginjaren van de eenentwintigste eeuw aan het Noord Nederlands Conservatorium hebben gestudeerd, zal de persoon Klára Würtz geen onbekende zijn; ik heb haar daar diverse malen in de wandelgangen en in het Grand Café gezien, in gezelschap van een kleine viervoeter.
____________
Afbeelding: Klára Würtz. (Foto: Marco Borggreve.)