woensdag 1 oktober 2008

Recital door Klára Würtz, in Assen en Groningen

Concert op Bösendorfer-vleugel
Aanstaand weekend treedt de internationaal zeer vermaarde pianiste Klára Würtz tweemaal in de eigen directe omgeving op: zaterdag 4 otober, 's avonds om 20:15 uur in het ICO De Schalm te Assen, en zondag 5 oktober, in de namiddag om 15:00 uur, in de zeer fraaie Remonstrantse Kerk, gevestigd aan de Coehoornsingel in Stad.
Op het programma staan werken van Papa Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Béla Bartók en van Robert Schumann. Details daarover kunt u vinden in een artikel op onze zustersite Tempel der Toonkunst. Dit laatste omdat Klára Würtz hetzelfde recital op 7 oktober in Zutphen geeft.
Al deze optredens zullen worden gegeven op een Bösendorfer-vleugel. Ze zijn geinitieerd door de in Groningen gevestigde Organisatie Muziekklassiek!, welke sedert enkele maanden eveneens het enige impresariaat in Stad en Ommelanden is voor klassieke muzikale aangelegenheden.
Voor muziekminnenden, die in de beginjaren van de eenentwintigste eeuw aan het Noord Nederlands Conservatorium hebben gestudeerd, zal de persoon Klára Würtz geen onbekende zijn; ik heb haar daar diverse malen in de wandelgangen en in het Grand Café gezien, in gezelschap van een kleine viervoeter.
____________
Afbeelding: Klára Würtz. (Foto: Marco Borggreve.)

Geen opmerkingen: