donderdag 14 april 2011

Harpduo Bilitis zondagmiddag in hal Oosterpoort

Harpduo Bilitis: Ekaterina
Levental en Eva Tebbe
Op zondag 17 april, 's middags om 16:00 uur, presenteert Impresariaat Da Ponte uit Amsterdam, in de persoon van Mark Doorn, in de hal van ons stedelijke cultuurcentrum De Oosterpoort. Het gratis toegankelijke middagconcert dat zal worden gegeven door het harpduo Bilitis, bestaande uit Ekaterina Levental en Eva Tebbe. Dit concert wordt gegeven ter gelegenheid van het verschijnen van hun nieuwe cd, die dan eveneens zal worden gepresenteerd. Die beide dames zullen stukken spelen van hun nieuw opgenomen stukken. Zonder twijfel zullen er muziekliefhebbers zijn die de dames en hun cd uit 2007 kennen.
Voorzijde boekje van de in 2007
uitgekomen cd van Duo Bilitis.
Daarop is muziek te vinden van vier vooraanstaande componisten, drie uit Frankrijk en één uit België, met muziek uit een periode die ongeveer een eeuw bestrijkt: van ongeveer 1835 tot circa 1935. Alle stukken in kwestie zijn arrangementen voor twee harpen van oorspronkelijk voor andere bezetting(en) geschreven composities. Daarbij gaat het om stukken van César Franck (1822-1890), Claude Debussy (1862-1918), Gabriel Fauré (1845-1924), Maurice Ravel (1875-1937). Welke composities op de nieuwe cd voorkomen, zal de toehoorders zondagmiddag worden verteld.

Van Swieten Society met Mozart in De Buitenplaats

In het Museum De Buitenplaats te Eelde treedt op zaterdag 16 april, vanaf 20:00 uur, de Van Swieten Society opnieuw op. Vorige maand speelden vijf musici van deze groep werken van diverse componisten uit de familie Bach, deze keer zal muziek klinken uit Mozarts Gouden Jaren, meteen het motto van de tournee van Van Swieten, die een goede week geleden is begonnen.
Het programma bestaat deze keer uit vier onderdelen, twee keer twee achtereen, onderbroken door een pauze.

Pianokwartet in Es, KV 493

Kegelstatt Trio in Es, KV 498

Adagio en Fuga voor strijkers, KV 546

Klarinetkwintet in A, KV 581


Mozarts geboortehuis in de Getreidegasse te Salzburg.

De uitvoerenden voor deze werken van 
Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) zijn:  

Bart van Oort, fortepiano 

Frank van den Brink; klarinet 
Heleen Hulstviool 
Sara DeCorsoviool 
Bernadette Verhagenaltviool 
Job ter Haar, cello.

De verschillende namen met de bijgevoegde instrumenten laten de conclusie toe dat Frank van den Brink de klarinet-partij in het Kwintet zal spelen. Zo'n twee decennia geleden, toen hij nog solo-klarinettist van het Noord Nederlands Orkest was, heeft hij met dat ensemble de ruimer geïnstrumenteerde versie ervan, het Klarinetconcert KV 622, gespeeld.dinsdag 12 april 2011

Twee dagen achtereen Kunstmarkt in Paddepoel

Het Winkelcentrum Paddepoel, zonder lidwoord, in de wijk De Paddepoel, met lidwoord, is voor het laatst in 1993 opgeleverd na een ingrijpende renovatie. Nu worden er hier aan daar kleine aanpassingen gerealiseerd en wensen de ondernemers niet meer dan een bruisend maar beschaafd klimaat in het koopcentrum: een alleszins terechte wens.De ontwikkelingen staan ook in de noordelijke stadswijk niet stil, en nu bekend geworden is dat het vroegere wijkcentrum Trefkoel, aan de Zonnelaan, recht tegenover de voorzijde van genoemd winkelcentrum, onderkomen voor tal van kunstenaars uit diverse disciplines, toch zal worden gesloopt, komt er in ieder geval een kleine pleister op de wonde plek. In dat winkelcentrum wordt twee dagen achtereen, vrijdag 22 en zaterdag 23 april, beide dagen tussen 11:00 uur en 17:00 uur, een kunstmarkt gehouden, welke wordt georganiseerd door kunstenaars die wonen en werken in die wijk.
Heel strak afgebakend zien de organisatoren dat niet, aangezien ook mensen die kunst maken en  maar op enigerlei wijze aan de wijk De Paddepoel zijn gelieerd, ook een steentje kunnen bijdragen, op de manier welke het beste bij het individu past.
Voor kijkers en kopers geldt, dat het vooral om betaalbare kunst zal gaan.

(Wordt eventueel nog vervolgd.)

zondag 10 april 2011

Programma Nederlands Studenten Kamerorkest als lunchconcert in Museum De Buitenplaats te Eelde

Dirigent Harmen Cnossen.
(Foto: Pepijn Zoon.)
Voorafgaande aan de ware start van de tournee, dit jaar op dinsdag 12 april, 's avonds om 20:15 uur in cultuurcentrum De Oosterpoort te Groningen, speelt het Nederlands Studenten Kamerorkest (NESKO) onder leiding van Harmen Cnossen, die in het dagelijks leven vaste dirigent van de Marinierskapel is, een uitsluitend instrumentaal programma als lunchconcert in het bijzondere museum De Buitenplaats te Eelde, vanaf 13:00 uur die middag.
Het programma bestaat uit Drie stukken voor kamerorkest van Anton Bruckner (1824-1896), gevolgd door een Symfonie (de Vijfde of de Zesde) van Ludwig van Beethoven (1770-1827), in het bijzondere museum De Buitenplaats te Eelde, onder de rook van de stad Groningen) van Ludwig van Beethoven (1770-1827).
Het ensemble is relatief groot voor het middelgrote 'podium' dat dit museum biedt.

Bijzonderheden

Het orkest streeft ernaar elk jaar te werken met een jonge solist. Rosanne van Sandwijk is dit jaar voorgedragen door het Internationaal Vocalisten Concours, dat deze tournee met raad en daad steunt.
De orkestleden overnachten tijdens deze tournee bij gastgezinnen ter plaatse. Een deel van de opbrengst van de NESKO-concerten gaat naar het UAF, de stichting voor vluchtelingstudenten in Nederland. Het UAF steunt vluchtelingen en asielzoekers in Nederland bij hun studie.

vrijdag 1 april 2011

Joodse componisten zondag in De Buitenplaats

Fluitiste Mia Dreese
Tien componisten
Tal van Joodse componisten leven in het bewustzijn van de 'normale concertbezoeker' — bedoeld zijn mensen die muziek alleen maar consumeren en er geen diepgaande gedachten aan wijden of primair geïnteresseerd zijn in historisch onderzoek en alles wat daarbij hoort — niet als zodanig, maar simpelweg als musicus. 
Dat is onder meer het geval met de Duitser Max Bruch (1838-1920): diens vioolconcert en diverse andere composities hebben hun positie in het muziekleven en dat is het dan wel. Tenzij iemand diens Kol nidrei voor cello en orkest speelt en men in toelichtende woorden hoort of leest dat het daarbij om Joodse muziek gaat.
En zo zijn er tal van voorbeelden te noemen. Bij de opera Boris Godoenov denkt men in eerste instantie ook niet aan het Jood-zijn van Modest Moessorgski (1839-1881). En is er iemand onder u die West side story een beetje kent en denkt dat Leonard Bernstein (1918-1990) daarmee Joodse muziek heeft geschreven?
Ook het tegendeel komt voor: niet-Joodse muziekmeesters die Joods aandoende composities hebben gerealiseerd.

Fluit en piano

Het duo Mia Dreese, fluit, en Marjes Benoist, piano, geeft op zondag 3 april in de geweldige entourage van het Museum De Buitenplaats te Eelde, 's middags vanaf 14:00 uur een concert met werk van tien Joodse componisten. Naast de beide hierboven reeds genoemden komen we minder alledaagse namen tegen, maar van mensen die in hun eigen kader de nodige naam en faam hebben weten te verwerven, zoals Daniel Akiva (geboren 1953), Paul Ben-Haim (1897-1984), Giuseppe Gariboldi (1833-1905), Jeff Hamburg (geboren 1956), Salomon Jadassohn (1831-1902), Beryl Rubinstein (1898-1952) , Paul Schoenfield (geboren 1947) en Joachim Stutschewsky (1891-1982).