vrijdag 1 april 2011

Joodse componisten zondag in De Buitenplaats

Fluitiste Mia Dreese
Tien componisten
Tal van Joodse componisten leven in het bewustzijn van de 'normale concertbezoeker' — bedoeld zijn mensen die muziek alleen maar consumeren en er geen diepgaande gedachten aan wijden of primair geïnteresseerd zijn in historisch onderzoek en alles wat daarbij hoort — niet als zodanig, maar simpelweg als musicus. 
Dat is onder meer het geval met de Duitser Max Bruch (1838-1920): diens vioolconcert en diverse andere composities hebben hun positie in het muziekleven en dat is het dan wel. Tenzij iemand diens Kol nidrei voor cello en orkest speelt en men in toelichtende woorden hoort of leest dat het daarbij om Joodse muziek gaat.
En zo zijn er tal van voorbeelden te noemen. Bij de opera Boris Godoenov denkt men in eerste instantie ook niet aan het Jood-zijn van Modest Moessorgski (1839-1881). En is er iemand onder u die West side story een beetje kent en denkt dat Leonard Bernstein (1918-1990) daarmee Joodse muziek heeft geschreven?
Ook het tegendeel komt voor: niet-Joodse muziekmeesters die Joods aandoende composities hebben gerealiseerd.

Fluit en piano

Het duo Mia Dreese, fluit, en Marjes Benoist, piano, geeft op zondag 3 april in de geweldige entourage van het Museum De Buitenplaats te Eelde, 's middags vanaf 14:00 uur een concert met werk van tien Joodse componisten. Naast de beide hierboven reeds genoemden komen we minder alledaagse namen tegen, maar van mensen die in hun eigen kader de nodige naam en faam hebben weten te verwerven, zoals Daniel Akiva (geboren 1953), Paul Ben-Haim (1897-1984), Giuseppe Gariboldi (1833-1905), Jeff Hamburg (geboren 1956), Salomon Jadassohn (1831-1902), Beryl Rubinstein (1898-1952) , Paul Schoenfield (geboren 1947) en Joachim Stutschewsky (1891-1982).

Geen opmerkingen: