woensdag 25 februari 2009

Atelier Zonneschijn — Open dagen in weekeinde

Open dagen
Op zaterdag 28 februari en op zondag 1 maart zullen — beide keren tussen 11:00 uur en 16:00 uur — in de werkruimte en tevens in de galerie van de beeldend kunstenaar Salustiano Martha te Groningen open huis worden gehouden.
Deze in 1950 op Curaçao geboren autodidact heeft zijn atelier, tevens galerie, sedert vorig jaar gevestigd in een ruimte van het voormalige Trefkoel-gebouw aan de Zonnelaan in Stad, welke jarenlang dienst heeft gedaan als politiebureau voor de stedelijke Basiseenheid West, voordat deze naar een nieuw onderkomen aan de Diamantlaan in Vinkhuizen is vertrokken. Daarnaast bevindt zich een voormalige kerk, die daarna onder meer dienst heeft gedaan als chinees restaurant. Ook heeft de ruimte gefungeerd als wijkfiliaal van de Openbare Bibliotheek. Boven de ingang van het atelier zijn tot voor kort in de brede lichtkast de resten van de OB-verlichting zichtbaar geweest. Sedert enige weken is de tekst veranderd in
Atelier : Zonneschijn. Verbazingwekkend is die keuze niet: ten eerste is het atelier gevestig aan de Zonnelaan — op nummer 28a — en heeft Salustiano Martha in zijn leven ongetwijfeld letterlijk meer en fellere zonneschijn meegemaakt dan de gemiddelde Groninger.

Resultaat van cursus
Tijdens de open dagen kunnen geïnteresseerden kennisnemen van het werk van de kunstenaar zelf, dat bestaat uit zowel kleine, alsook monumentale bronzen en keramische beelden, en eveneens uit omvangrijke stukken van betonijzer. Daarnaast zal zaterdag en zondag het kunswerk Eenheid in verscheidenheid te bezichtigen zijn. Dat is een kunstwerk, vervaardigd door een aantal bewoners van de wijk De Paddepoel in de periode van een cursus die in Salustiano's ruimte werd gegeven in het kader van het Nieuw Lokaal Akkoord.


Die beide open dagen zijn niet alleen bedoeld voor wijkbewoners, maar eveneens voor andere belangstellenden. Alle bezoekers kunnen deelnemen aan de verloting van een kunstwerk.
Wie nog meer wil weten, kan een kijkje nemen op de website van de kunstenaar. Daar kunt u meteen lezen waar Salustiano Martha sedert zijn komst naar Nederland, in 1985, reeds heeft geëxposeerd.

donderdag 19 februari 2009

Expositie bij MooiMan met drie jonge kunstenaars


Onder het motto Young and Proud exposeren, vanaf komende zondag 22 februari tot en met zondag 29 maart, bij Galerie MooiMan in Stad, drie jonge kunstenaars, die door de organisatoren als veelbelovend worden gekwalificeerd: Ron Amir, Erik Tode en Sander Wiersma. Van hen is de laatstgenoemde reeds afgestudeerd aan Academie Minerva in onze Stad; aan hem is het Coba de Groot Stipendium toegekend. De beide anderen hebben aan het Frank Mohr Instituut nog enig werk te doen, respectievelijk te creëren, alvorens ook die beiden de status van afgestudeerd te hebben bereikt.
De tentoonstelling zal zondagmiddag om 16:00 uur, in aanwezigheid van de drie kunstenaars, officieel worden geopend door Groningens wethouder Peter Verschuren. Vanaf 15:00 uur kan men in de galerie terecht om de werken vooraf te bezichtigen. Daarna kunnen alle geïnteresseerden tijdens de weekeinden van maart steeds op vrijdag, zaterdag en zondag in de galerie terecht voor bezichtiging. Preciese gegevens daarover zijn te vinden op de website van de galerie. Somtijds is de galerie gedurende het eerste weekeinde van de maand gesloten.
__________
Afbeelding: Sander Wiersma: zonder titel op het formaat 21 x 30 cm. Aquarel op papier.

dinsdag 10 februari 2009

Nieuw Ensemble met Fluistermuziek van deze tijd — vrijdag in Lutherse Kerk in Stad

Taalverlies en laatste loodjes
Op vrijdag 13 februari, aanvang 20:15 uur, geeft het Nieuw Ensemble in de Lutherse Kerk in Stad een concert dat wordt voorgesteld onder het begrip SHHHT — Fluistermuziek. Fluisterklanken in afwisseling met mysterieuze stiltes, respectievelijk ritselgeluiden: en dat alles speelt zich af in een kleine ruimte die zich bevindt in het grensgebied naar een wereld waar uitsluitend de absolute stilte hoorbaar is. Deze vorm van poëtische muziek hebben we te danken aan de Italiaan Salvatore Sciarrino (geboren in 1947 te Palermo).
Een geheel andere vorm van verlies van uitdrukkingsvaardigheid in woorden (Sprachverlust) — die toch verwantschap vertoont met het bovengenoemde — werd gecreëerd door de Duitse meester der muziek — in dit geval Musica Negativa —, die in verband wordt gebracht met de instrumentale musique concrète; hij heet Helmut Lachenmann (geboren 1935).

Taalvernieuwing
Een andere Duitser — uit de Eems-Dollard regio, en dat is een gebied dat met het Noorden van Nederland sterke banden onderhoudt — Hans-Joachim Hespos, geboren in 1938 te Emden, laat horen dat de zo dikwijls dood verklaarde wereld van Dada springlevend kan zijn, als men er de juiste materialen, het juiste materieel en de juiste tweebenige wezens voor weet te vinden — desnoods in een maanlandschap dat wordt bekeken door een geitje dat voor het raam zit te breien terwijl zijn oudste kater een telegram verstuurt naar de chauffeur van een trolleybus te Stavanger en diens hevig bevriende motoragent een schaakbord tekent met vetkrijt, op het allergrootste kruispunt van de aardkloot, waar het groene stokpaard van de kaartjesknipper wacht op een signaal vanaf het bruggenhoofd waarin wordt gemeld dat de stand van het saldo mortale is — opdat de unklänge für ensemble dan toch ongeschonden uw gehoororganen zullen bereiken.

Roemloos, roerloos? Nodeloos en toonloos?
Ook een fluisteravond spoedt zich, of u wilt of niet, naar een — op de langst denkbare termijn — roemloos einde en zo kan het gebeuren dat u de eerste decennia volgend op het slotapplaus toch nog kunt terug mijmeren over een overpeinzenswaardig gebeuren dat niet als een nachtkaars door een fluistering wordt uitgeblazen maar door een einddoel dat weer stilte is. De initiator daarvan is de Chinese componist Qu Xiaosong, die in 1952 in het zuid-westen van China werd geboren, en veel inspiratie vindt in de filosofie van Lao Tze. Zijn nieuwe oogst aan gelispel wordt geacht daarvan te getuigen.
Hoe stemloosheid stemhebbend kan zijn en zwijgzaamheid een deugd.

Uitvoerenden
Het Nieuw Ensemble staat onder leiding van Wouter Padberg, Marieke van der Ven zal hand- en spandiensten verrichten als tapdancer, Sanne Hunfield strijkt met haren op snaren van een viool, en Jeroen den Herder houdt zich intiem bezig met een ander lid van dezelfde familie: de cello.
Dat gehele fluisterproject is van de grond getild door Mayke Nas.
Geinteresseerden kunnen reserveren via het telefoonnummer van het Grand Théâtre in Gronngen: 050 3140550
Eventuele aanvullende informatie is te vinden op de website van het Nieuw Ensemble.
____________
Afbeeldingen
1. Salvatore Sciarrino.
2. Hans-Joachim Hespos.
3. Qu Xiaosong.