woensdag 29 december 2010

O tuneful Voice zondagmiddag in de Lutherse kerk

Johanette Zomer.
Meester, leerling, meester
Musica Antiqua Nova, het eigentijdse instituut voor oude muziek in Groningen, begint het jaar 2011 met een middagconcert in de Lutherse kerk, in de Haddingestraat van Stad, op zondag 2 januari 2011, vanaf 16:00 uur.
Het dan uit te voeren programma heeft het predikaat O tuneful Voice meegekregen, en dat
 impliceert al direct een vocale inbreng. Dat zang-element komt van de sopraan Johanette Zomer; zij wordt instrumentaal ondersteund door Paul Komen, pianoforte.
Als rode draad fungeert het fenomeen meester en leerling die ook meester werd, en dat is niet alleen een automatisme, want niet elke leerling van welke grootmeester dan ook, wordt zelf een maestro in enigerlei vorm. Daardoor worden we tegelijkertijd iets meer aan het denken gezet dan door de namen van de componisten die aan bod komen tijdens dit optreden, aangezien die allen zonder uitzondering meesters van de eerste garnituur zijn gebleken en tot op de huidige dag zijn gebleven: Joseph Haydn (1732-1809), Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), Ludwig van Beethoven (1770-1827) en Gioacchino Rossini (1792-1868).

dinsdag 14 december 2010

Bijzondere schoenen en elleboog-ornamenten in gezamenlijke presentatie op zondag 19 december

In het stedelijk horeca-etablissement Louis XV, in de Oude Kijk in 't Jatstraat (op nummer 47-51) zal op zondag 19 december — tussen 16:00 uur en 20:00 uur — een presentatie worden verzorgd met drie separate elementen, die tezamen een geheel worden geacht te vormen. Dat is dan ook zonder enige twijfel de reden geweest om gezamenlijk dit gebeuren te organiseren.
Degenen die u dan graag verwelkomen zijn Wopkeshoes en Titia Lodewegen. Modellen zullen bij die gelegenheid de primeur van Wopkeshoes en Titiaans Elbowpads presenteren.


Ter afwisseling van de onderdelen welke door modellen worden gepresenteerd, draagt Titia Lodewegen — die zich de laatste jaren op diverse terreinen binnen de kunsten en met name  in haar eigen Stad
 heeft laten kennen — eigen gedichten voor.
Zie tevens onze bijdrage van 27 november 2008, op deze site.

zaterdag 11 december 2010

Grote foto's en keramieken in dubbelexpositie van Galerie MooiMan — tot het einde van januari 2011

Feestelijk tintje
In de middag van zondag 12 december, des namiddags om 17:00 uur wordt in Galerie MooiMan in de Noorderstationstraat in Stad de dubbelexpositie Zilver geopend door Peter Rehwinkel, burgemeester van Groningen. Hiermee wensen de beide galeristen, Jan van Stralen en Sandro Kortekaas, het feit te herdenken dat de galerie vier jaar bestaat. En deze dubbelexpositie is alweer de vijfentwintigste tentoonstelling die de beide gehuwde heren in die tijd op poten hebben gezet. Peter Rehwinkel is de tweede burgemeester van Stad die het startsein voor een expositie in de galerie geeft. Zijn directe voorganger, Jacques Wallage, was degene die de officiële opening van galerie en eerse expositie heeft verricht. [1] Over een gebrek aan hoogwaardigheidsbekleders die het belang van hun instituut beseffen, hebben Jan en Sandro niet te klagen.

Benno Thoma: Wet 7, één van de tien fotobijdragen op het formaat
75 x 75 cm. Als onderdeel van de dubbelexpositie ZILVER.

Benno Thoma

Van Benno Thoma, geboren 1956 te Maastricht, kan men 25 grote foto's bezichtigen, waarvan de hierboven afgedrukte de zevende is in een serie op vierkant formaat. Daarnaast worden er nog vijftien foto's op het formaat 150 x 100 centimeter getoond. Aangezien de tentoonstelling wordt gehouden in genoemde galerie, mag het geen verwondering wekken dat de kunstenaar is gefascineerd door mannenlichamen.

Keith King
Contrapunt, maar niet direct een antipode, vormt het geëxposeerde werk van eith King, geboren 1951 te Londen: het allegro na(ast) een andante. Zijn keramieken variëren qua formaat nogal: van 11 cm hoogte tot en met één meter. Daarbij gaat het om miniportretten: Small Heads, buurtbewoners — van de kunstenaar, niet van de galeristen — tot en met stoere bouwvakkers: een soort commedia dell'arte van het alledaagse leven, waarin weliswaar ieder een rol vervult, maar niet direct een toneelacteur is.

Table Divers 3,4,5,6 van Keith King. Te zien in de dubbelexpositie ZILVER.
De expositie is te zien tot en met 30 januari 2011, op de voor de galerie gebruikelijke tijden, dat wil zeggen in principe elk weekeinde, en daarnaast op afspraak. Alle daarvoor benodigde informatie is te vinden op de website van de Galerie. [2]
__________
[1] Een foto van dat heuglijke gebeuren is eveneens te zien op de website van de Galerie.
[2] Zie ook ons artikel op de zustersite Rond beeldende kunsten van zondag 12 december.
Ook op onze Duitstalige zustersite staat een (eerste) bijdrage over deze dubbel-expositie, eveneens van 12 december 2010.

dinsdag 7 december 2010

Beethoven-Pianoconcert in Groningen in première

Ludwig van Beethoven in 1784
Ronald Brautigam
Het Noord Nederlands Orkest, dat deze week zal worden geleid door Johannes Leertouwer, presenteert drie keer — te beginnen in De Oosterpoort, Groningen (donderdagavond), daarna in De Lawei te Drachten (vrijdagavond) en ten slotte in theater De Harmonie te Leeuwarden (zondagmiddag) — de Nederlandse première van een Pianoconcert uit 1784 van Ludwig van Beethoven (1770-1827), waarvan de solopartij zal worden gerealiseerd door Ronald Brautigam. Moge de belangstelling, vooral voor deze muziek, en een klein beetje vanwege de stekende argusblik van 'Den Haag', zeer groot zijn voor al deze optredens.

Mendelssohn
Voorafgaande aan de uitvoering van het voor ons nog geheel nieuwe pianoconcert wordt de Ouverture voor blaasinstrumenten in C-groot, opus 24, 
 uit 1824 gespeeld, gecomponeerd door Felix Mendelssoh Bartholdy (1809-1847), een stuk dat tevens bekend is als Ouvertüre zur Harmoniemusik. Net als Beethovens concert is het een jeugdwerk.
Felix Mendelssohn
Bartholdy in Londen.
Aquarel van James
Warren Childe
(1780-1862).
Tot besluit van het concert komt deze componist nogmaals aan bod met zijn bekendste symfonie: nummer vier, de Italiaanse, geschreven in de jaren 1830-1833. 
In 1984 heb ik voor het voorganger-ensemble van het huidige NNO, het Noordelijk Filharmonisch Orkest, een toelichting op die symfonie geschreven voor het programma- en informatieblad van dat ensemble: het NFO Magazine. Die toelichting staat in het artikel vooraf op onze zustersite Muziek en mensen; deze kunt u, indien gewenst, lezen door op de link te klikken. 
Direct na de pauze wordt Beethovens ouverture Coriolanus gespeeld, een werk uit 1807. Een toelichting daarop — eveneens geschreven voor het NFO Magazine,  in 1986 — kunt u vinden in een bijdrage op onze andere zustersite over klassieke muziek: Tempel der Toonkunst.

woensdag 1 december 2010

Hemony Ensemble vrijdag in Lutherse Kerk Stad

De Nederlandse grootmeester
der Muziek:Jan Pieterszn
Sweelinck (1562-1621).
Vijf weken
Tijdens het weekeinde heeft het Hemony Ensemble onder leiding van Simon Groot, met medewerking van Max van Egmond, in Amsterdam en Voorburg de Kerstmotetten voor Ons' Lieve Heer op Solder uitgevoerd. Dat programma herdenkt de bijeenkomst van katholieke Amsterdammers rond kerstmis in het jaar 1620 in de schuilkerk met die bijzonder naam, aangezien die op een zolder was gevestigd.
Bij die gelegenheid, nu bijna vier eeuwen geleden, werden negen Motetten van een muzikale Grootheid van eigen bodem: Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621).
Die twee optredens gedurende het afgelopen weekeinde, waren de eerste van een reeks van acht, die aanstaande vrijdag in de Lutherse Kerk van Groningen wordt voortgezet.
Aldaar in de serie van Musica Antiqua Nova. 
Daarna volgen nog vijf concerten met dezelfde inhoud, van 8 december tot en met twee januari. Achtereenvolgens worden de volgende steden waar het Hemony Ensemble een concert zal verzorgen: in Deventer (8 december, Doopsgezinde Kerk); Utrecht (12 december, Pieterskerk); Egmond aan den Hoef (17 december, Slotkapel); Amersfoort (24 december, St. Aegtenkapel) en ten slotte op 2 januari 2011 in de St. Carolus Borromeuskerk te Antwerpen.
Het Hemony-Ensemble. Geheel 
rechts de oude muziek-kenner
Max van Egmond

De Motetten
De muziek die het ensemble zal uitvoeren, bestaat, naast de bovenaan genoemde negen motetten van Sweelinck uit diens bundel Cantiones sacrae, met daarnaast drie beeldmotetten[1] van Cornelis Verdonck (1563-1625) en Andrea Pévernage (1543-1591).
De basis voor dit programma ligt in het kerstverhaal zoals dat is verwoord in het Evangelie van Lukas [2] uit de Boeken des Nieuwen Verbonds, maar dan in de vertaling van Jan Moerenhof. [3]
De schriftlezing zal worden gedaan door Max van Egmond, die weliswaar vooral bekendheid heeft verworven als zanger (bas), maar daarnaast als kenner van de oude muziek geldt. Die tekst wordt afgewisseld met de genoemde motetten.
__________
[1] Van Dale's Groot Woordenboek der Nederlandse Taal heeft dit woord niet opgenomen, en daarom is de link geplaatst, opdat u zich alsnog kunt laten informeren.
[2] Het nieuwe Testament is oorspronkelijk geschreven in het (toenmalige) Grieks. Die taal van toen kende geen letter C; daarom dient (deze) Lukas met een K te worden geschreven.
[3] Jan Moerenhof was ooit drukkersknecht (vanaf 1557) en legde zich vervolgens toe op andere aspecten van het uitgeversbedrijf. Zijn zestiende eeuwse vertaling van het Lukas-Evangelie is in te zien in het huidige museum Ons' Lieve Heer op Solder.