zaterdag 11 december 2010

Grote foto's en keramieken in dubbelexpositie van Galerie MooiMan — tot het einde van januari 2011

Feestelijk tintje
In de middag van zondag 12 december, des namiddags om 17:00 uur wordt in Galerie MooiMan in de Noorderstationstraat in Stad de dubbelexpositie Zilver geopend door Peter Rehwinkel, burgemeester van Groningen. Hiermee wensen de beide galeristen, Jan van Stralen en Sandro Kortekaas, het feit te herdenken dat de galerie vier jaar bestaat. En deze dubbelexpositie is alweer de vijfentwintigste tentoonstelling die de beide gehuwde heren in die tijd op poten hebben gezet. Peter Rehwinkel is de tweede burgemeester van Stad die het startsein voor een expositie in de galerie geeft. Zijn directe voorganger, Jacques Wallage, was degene die de officiële opening van galerie en eerse expositie heeft verricht. [1] Over een gebrek aan hoogwaardigheidsbekleders die het belang van hun instituut beseffen, hebben Jan en Sandro niet te klagen.

Benno Thoma: Wet 7, één van de tien fotobijdragen op het formaat
75 x 75 cm. Als onderdeel van de dubbelexpositie ZILVER.

Benno Thoma

Van Benno Thoma, geboren 1956 te Maastricht, kan men 25 grote foto's bezichtigen, waarvan de hierboven afgedrukte de zevende is in een serie op vierkant formaat. Daarnaast worden er nog vijftien foto's op het formaat 150 x 100 centimeter getoond. Aangezien de tentoonstelling wordt gehouden in genoemde galerie, mag het geen verwondering wekken dat de kunstenaar is gefascineerd door mannenlichamen.

Keith King
Contrapunt, maar niet direct een antipode, vormt het geëxposeerde werk van eith King, geboren 1951 te Londen: het allegro na(ast) een andante. Zijn keramieken variëren qua formaat nogal: van 11 cm hoogte tot en met één meter. Daarbij gaat het om miniportretten: Small Heads, buurtbewoners — van de kunstenaar, niet van de galeristen — tot en met stoere bouwvakkers: een soort commedia dell'arte van het alledaagse leven, waarin weliswaar ieder een rol vervult, maar niet direct een toneelacteur is.

Table Divers 3,4,5,6 van Keith King. Te zien in de dubbelexpositie ZILVER.
De expositie is te zien tot en met 30 januari 2011, op de voor de galerie gebruikelijke tijden, dat wil zeggen in principe elk weekeinde, en daarnaast op afspraak. Alle daarvoor benodigde informatie is te vinden op de website van de Galerie. [2]
__________
[1] Een foto van dat heuglijke gebeuren is eveneens te zien op de website van de Galerie.
[2] Zie ook ons artikel op de zustersite Rond beeldende kunsten van zondag 12 december.
Ook op onze Duitstalige zustersite staat een (eerste) bijdrage over deze dubbel-expositie, eveneens van 12 december 2010.

Geen opmerkingen: