zaterdag 25 april 2009

Ensemble Samo in Museum De Buitenplaats, Eelde

Falak-muziek uit Tadzjikistan
Zondagavond 26 april worden de inwoners van onze regio — en, het spreekt vanzelf: ook allen van daarbuiten die zich daartoe geroepen voelen — in het Museum De Buitenplaats te Eelde in de gelegenheid gesteld om kennis te maken met muziek uit Tadzjikistan.


Het ensemble Samo presenteert daar dan zogeheten Falak-muziek. Voorafgaande is er een lezing waarin het nodige zal worden verteld tot — eventueel — een beter begrip omtrent de context waarin men dergelijke muzikale uitingen moet, of liever: kan, plaatsen; menigeen heeft genoeg aan de muziek zelf, die haar of hem eerst maar eens moet raken of zelfs aangrijpen, en niet zelden worden pas daarna, althans voor een deel van de luisteraars, achtergronden — de traditie en de oorspronkelijke cultuur — interessant. Doch het één sluit het ander niet uit, en derhalve is zo'n lezing vooraf altijd wel nuttig. Die lezing begint om 18:30 uur; de toegang is bij de prijs van het concert inbegrepen. De uitvoering begint een half uur later.
Het ensemble Samo geeft slechts twee concerten in Nederland en vervolgens in Antwerpen.
Meer informatie over het ensemble en de falak is te vinden op het daarvoor bestemde onderdeel, Podium, van de website van Museum De Buitenplaats.

donderdag 23 april 2009

Een avond over Stendhal in Academiegebouw RuG

Opvallende letteren
Het thema in de Spraakmakende Boeken-serie (Her)ontdek een boek is deze keer Stendhal. Literatuurcriticus Arnold Heumakers komt in de Offerhauszaal van het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen op donderdag 23 april — 's avonds tussen 20:00 uur en 22:00 uur — vertellen over de roman Lucien Leuwen en ander werk van de Franse schrijver Stendhal — pseudoniem van Marie-Henri Beyle (1888-1842) —, een boek dat voor het eerst is verschenen in 1894, ruim een halve eeuw na het verscheiden van de auteur. Stendhal geldt stilistisch en qua verteltrant als de tegenhanger van die andere grootmeester der Franse letteren uit de periode welke aan 'het tijdperk Stendhal' is voorafgegaan: Honoré de Balzac (1799-1850).

Minst bekend
Lucien Leuwen is zonder twijfel de minst bekende van Stendhals grote romans. Deze werd geschreven tussen het jaar van verschijnen — 1830 — van zijn beroemdste roman, Le Rouge et le noir, en het negen jaar daarna gepubliceerde en tevens hogelijk gewaardeerde meesterwerk La chartreuse de Parme.
Hoewel Stendhal in ons taalgebied een relatief stabiele schare van bewonderaars heeft, is het opvallend dat deze — weliswaar onvoltooid gebleven, maar toch als afgerond geheel te kwalificeren — roman pas in 2007 in het Nederlands werd vertaald. Uitgeverij Atlas publiceerde in dat jaar een Nederlandse versie, die werd gerealiseerd door Leo van Maris.
____________
Afbeeldingen

1. De schrijver Stendhal.
2. Illustratie op het voorplat van de beide boeken der tweedelige uitgave van Lucien Leuwen, verschenen in de reeks Grands et Petits chefs-d'oeuvre van Éditions du Rocher, Monaco 1945).
3. Voorzijde van de editie uit 2007 in het Nederlands, verschenen bij
uitgeverij Atlas, Amsterdam/Antwerpen.

vrijdag 17 april 2009

Bobby Mitchell speelt in Museum De Buitenplaats

Experimenteervreugde
Museum De Buitenplaats in het Drentse Eelde, maar nog wel degelijk onder de rook van de Stad Groningen, profileert zichzelf graag als podium voor jong muzikaal talent, uit het Noorden, maar niet alleen voor diegenen die, vocaal dan wel instrumentaal, iets kunnen uit het bovenste deel van ons land, doch tevens uit de overige regio's van het koninkrijk der Nederlanden.
De Jonge Amerikaan Bobby Mitchell is zo iemand: hij wordt doorgaans aangekondigd als pianist, maar zijn werkterrein is veel breder: hij componeert eveneens en treedt ook op als dirigent. Als musicus ziet hij ook dat er meer is buiten de eventuele begrenzingen van het als traditioneel-klassieke muziek geldende repertoire, en hij is iemand die met groot genoegen over begrenzingen heen stapt ten einde het eigen blikveld te verruimen, hetgeen altijd een verrijking betekent, uiteindelijk tevens voor het publiek dat naar Bobby Mitchell komt luisteren.

Compositie uit 1975
Op zondag 19 april — tussen 14:00 uur en 15:00 uur — treedt Bobby Mitchell op in genoemd museum met één compositie The People United Will Never Be Defeated van Frederic Rzewski, gerealiseerd in 1975. Het werk is ontstaan op verzoek van pianiste Ursula Oppens, die een compositie vergelijkbaar met Beethovens Diabelli-variaties. De in 1938 geboren componist gaf een geheel eigen inkleuring aan dat verzoek door toen inmiddels klassieke, en eveneens eigentijdse protestliederen uit diverse landen in die compositie te integreren.
Frederic Rzweski begon zelf als vijfjarige piano te spelen; hij studeerde later aan onder meer de befaamde universiteiten van Harvard en Princeton, waar hij internationaal vermaarde grootheden als docent mocht meemaken: Randall Thompson (1899-1984), Roger Sessions (1896-1985), en Walter Piston (1894-1976), Milton Babbitt die is geboren in 1916. Dezen behoorden eigenlijk allen tot één generatie musici, al is de hier als laatste genoemde de enige die in de twintigste eeuw is geboren; hij is tevens de enige die nu nog, weliswaar hoogbejaard, in leven is.
Frederic Rzewski heeft, onder meer, vanaf 1977 gedoceerd aan het Koninklijk Conservatorium te Luik in België.
Meer gegevens over Bobby Mitchell, die thans zijn master-opleiding volgt aan het Koninklijk Conservatorim in De Haag — onder meer fortepiano bij Bart van Oort, die al meerdere malen op het podium van De Buitenplaats te zien en te horen is geweest en daar zonder twijfel opnieuw zal optreden — en over Frederic Rzewski's compositie is te vinden op het betreffende onderdeel van de website van het Museum De Buitenplaats.
Eigen ideeën van de pianist over de compositie in kwestie kunt u in een artikel van hem lezen door hier te klikken.

zaterdag 4 april 2009

Rolf Maas: Beeld van Dorian Gray bij MooiMan

Dorian Gray tussen foto's en beeldjes
Op zondag 5 april wordt in de enige nog bestaande Noord-Europese 'mannengalerie' — MooiMan te Groningen, van het echtpaar Jan van Stralen en Sandro Kortekaas — de tentoonstelling Reflexies geopend. Daarin wordt werk geëxposeerd van Rolf Maas en tevens van Antoine Timmermans. Van de laatstgenoemde worden keramieken beeldjes getoond uit de reeks Menschen. Rolf Maas is vertegenwoordigd met een aantal foto's uit de serie Blackground. En verder is er nog een beeld van Dorian Gray uitgestald met een hoogte van 40 centimeter, op een grondvlak van 24 x 12 centimeter.

Interpretatie door Rolf Maas
Over zijn schepping zegt de kunstenaar het volgende:
"Het portret van Dorian Gray is een roman van Oscar Wilde die veel betekenislagen in zich heeft. Je merkt dat je erop bedacht moet zijn om tijdens het lezen, tussen de regels door, de onschuld van het oppervlakkige en het venijnige van het 'spel des levens' te gaan lezen. Dorian speelt de hoofdrol in een beeldend geschreven tijdsbeeld aan het einde van de 19de eeuw. Er is sprake van mannenvriendschappen die soms neigen naar meer maar dit wordt nooit zo benoemd. Hierdoor komt dit duidelijk als taboe naar voren.
"Dorian is een erg mooie jongeman die in het begin van het verhaal wordt omschreven als eenvoudig en zuiver van aard. Hij ontwikkelt zich stapsgewijs tot een lustvolle, sluwe en misdadige persoon die uiteindelijk wordt geconfronteerd met de keerzijde van zijn eigen waarheden en het verstand verliest.
"De luchtigheid van schoonheid en het beklemmende van een duistere kant maakte het voor mij duidelijk dat het borstbeeld van Dorian Gray net zo sinister moest zijn. De tweedeling die in het boek op meerdere manieren naar voren komt, is vertaald naar een letterlijke tweedeling. Hierdoor groeit het beeld in abstractie en maakt het een eigen verhaal."

Zes weken
De expositie wordt officieel geopend om 16:00 uur door Egbert van der Werff; bezoekers kunnen echter vanaf 15:00 uur reeds in de galerie terecht voor de voorbezichtiging. De beide kunstenaars zullen daarbij aanwezig zijn.
Galerie MooiMan is, behoudens een enkele uitzondering, tijdens de weekeinden geopend: vrijdag, zaterdag en zondag, steeds tussen 14:00 uur en 18:00 uur. Gewoonlijk is de galerie tijdens het eerste weekeinde van de maand gesloten. Deze expositie met werk van Rolf Maas en Antoine Timmermans is bij MooiMan in Stad te bezoeken tot en met vrijdag 22 mei.
Nadere info en beeldmateriaal is te zien op de website van de galerie.
Ongetwijfeld zal filmer Menne Vellinga ook deze keer impressies maken van de expositie, de kunstenaars en de bezoekers. Enkele dagen later zullen die losse gedeelten tot een volwaardige film van ongeveer tien minuten zijn samengevoegd, die vanaf dat moment ook op YouTube te zien zal zijn. Zodra dat het geval is, wordt dit — althans gewoonlijk — vermeld op de homepage van de website van MooiMan.