vrijdag 17 april 2009

Bobby Mitchell speelt in Museum De Buitenplaats

Experimenteervreugde
Museum De Buitenplaats in het Drentse Eelde, maar nog wel degelijk onder de rook van de Stad Groningen, profileert zichzelf graag als podium voor jong muzikaal talent, uit het Noorden, maar niet alleen voor diegenen die, vocaal dan wel instrumentaal, iets kunnen uit het bovenste deel van ons land, doch tevens uit de overige regio's van het koninkrijk der Nederlanden.
De Jonge Amerikaan Bobby Mitchell is zo iemand: hij wordt doorgaans aangekondigd als pianist, maar zijn werkterrein is veel breder: hij componeert eveneens en treedt ook op als dirigent. Als musicus ziet hij ook dat er meer is buiten de eventuele begrenzingen van het als traditioneel-klassieke muziek geldende repertoire, en hij is iemand die met groot genoegen over begrenzingen heen stapt ten einde het eigen blikveld te verruimen, hetgeen altijd een verrijking betekent, uiteindelijk tevens voor het publiek dat naar Bobby Mitchell komt luisteren.

Compositie uit 1975
Op zondag 19 april — tussen 14:00 uur en 15:00 uur — treedt Bobby Mitchell op in genoemd museum met één compositie The People United Will Never Be Defeated van Frederic Rzewski, gerealiseerd in 1975. Het werk is ontstaan op verzoek van pianiste Ursula Oppens, die een compositie vergelijkbaar met Beethovens Diabelli-variaties. De in 1938 geboren componist gaf een geheel eigen inkleuring aan dat verzoek door toen inmiddels klassieke, en eveneens eigentijdse protestliederen uit diverse landen in die compositie te integreren.
Frederic Rzweski begon zelf als vijfjarige piano te spelen; hij studeerde later aan onder meer de befaamde universiteiten van Harvard en Princeton, waar hij internationaal vermaarde grootheden als docent mocht meemaken: Randall Thompson (1899-1984), Roger Sessions (1896-1985), en Walter Piston (1894-1976), Milton Babbitt die is geboren in 1916. Dezen behoorden eigenlijk allen tot één generatie musici, al is de hier als laatste genoemde de enige die in de twintigste eeuw is geboren; hij is tevens de enige die nu nog, weliswaar hoogbejaard, in leven is.
Frederic Rzewski heeft, onder meer, vanaf 1977 gedoceerd aan het Koninklijk Conservatorium te Luik in België.
Meer gegevens over Bobby Mitchell, die thans zijn master-opleiding volgt aan het Koninklijk Conservatorim in De Haag — onder meer fortepiano bij Bart van Oort, die al meerdere malen op het podium van De Buitenplaats te zien en te horen is geweest en daar zonder twijfel opnieuw zal optreden — en over Frederic Rzewski's compositie is te vinden op het betreffende onderdeel van de website van het Museum De Buitenplaats.
Eigen ideeën van de pianist over de compositie in kwestie kunt u in een artikel van hem lezen door hier te klikken.

Geen opmerkingen: