maandag 29 september 2008

Dwarse Boeken — Auteurs ontmoeten critici (3) — Professor Trudy Dehue in debat over Depressies

Het fenomeen depressie
Op donderdag 2 oktober zal — des avonds tussen 20:00 uur en 22:00 uur — in de Centrale Bibliotheek van Groningen, in de Oude Boteringestraat, net zo als de vorige keren, in de Wolters-Noordhoff Zaal, ook nu weer een debat plaatshebben in de reeks Dwarse Boeken, georganiseerd door Dwars Diep — Politiek Cultureel Debatcentrum Groningen. Deze keer in de beurt aan Trudy Dehue, in haar functie van schrijfster van het nog recente boek De Depressie-Epidemie. In het dagelijks leven is mevrouw Dehue hoogleraar Wetenschapstheorie en Wetenschapsgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit van Groningen is. Haar recentelijk verschenen boek heeft enerzijds lovende kritieken en ook andersoortige waardering mogen ontvangen, aan de andere kant is er ook nogal flink tegen geageerd. Op de bewuste Dwars Diep-avond zal de Hooggeleerde Vrouwe in debat gaan met twee referenten, die in het kader van hun werkaamheden eveneens veelvuldig met verschillende aspecten van het verschijnsel depressie worden geconfronteerd. Professor Dehue zal daar op haar weg vinden Heleen Riper van het Trimbos-Instituut voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg. Heleen Riper is nauw betrokken bij diverse landelijke projecten inzake depressie. Daarnaast krijgt Trudy Dehue de gelegenheid de degens te kruisen met Harm Jan Pot, een psychiater die is verbonden aan de kliniek voor Psychiatrie van het Universitair Medisch Centrum in Groningen. Als gespreksleider is de RUG-filosoof Hans Harbers voorzien.
Het debat is weliswaar vrij toegankelijk, maar toch drukken de organisatoren belangstellenden op het hart tijdig te komen, want als de zaal eenmaal vol is, kan er niemand meer bij, en het debat wordt slechts eenmaal gehouden.
__________

Over het boek vindt u nog een bijdrage op onze moedersite Cultuurtempel.
____________
Afbeeldingen
1. Poster waarop het Dwars Diep Debat van donderdag 2 oktober aanstaande wordt aangekondigd, met als blikvanger de pil die zal worden ingenomen: 6 miljoen maal per jaar wordt er door artsen een recept voor uitgeschreven.
2. Trudy Dehue, hoogleraar aan de Rijksuniversiteit Groningen.
3. Voorzijde van het omslag van Trudy Dehue's meest recent verschenen boek, De Depressie-Epidemie, in mei uitgekomen bij Uitgeverij Augustus te Amsterdam (ISBN 978-90-457-0095-3).

Geen opmerkingen: