dinsdag 9 september 2008

Maandelijkse zomerboekenmarkten in Stad

Gezellige drukte
Afgelopen zondag werd op de Vismarkt in de Stad een boekenmarkt gehouden in het kader van een reeks zomermanifestaties in de binnenstad. In tegenstelling tot de afgelopen drie maanden had nu ook weer een redelijk aantal boekhandelaren van buiten acte de présence gegeven, hetgeen ten goede is gekomen aan de sfeer en de keuzemogelijkheden voor het publiek. Het aantal kramen viel daardoor op die ruime Vismarkt eveneens mee.
In juni, juli en augustus — toen deze markt in de Folkingestraat werd gehouden — was helaas de belangstelling van de zijde van het publiek niet bepaald groot en waren er nauwelijks handelaren van buiten de stad gekomen. In augustus waren de weersomstandigheden zelfs zo slecht dat menige kraam er verloren bij stond, aangezien de huurders daarvan niet waren komen opdagen.
Al eerder, direct na de eerste zomermarkt in die straat, had één van de deelnemende boekhandelaren zich tamelijk negatief geuit. "Het is echt heel erg. Groningen verdient zoiets niet meer." Dat is harde taal, maar deze was wel afkomstig van iemand die tien jaar geleden de voorraden niet kon aanslepen en bij wiens kraam je zelfs even moest wachten voordat je er enigszins redelijk een kijkje kon nemen.

De dagen van weleer
Nog weer eerder, in de beginjaren van het laatste decennium van de vorige eeuw — toen deze markten in de Oude Kijk in 't Jatstraat nog werden gehouden tussen de brug en de Grote Kromme Elleboog — was de belangstelling voor deelname wel eens zo groot dat er kramen bij werden geplaatst op het brede stuk van de Broerstraat, net vóór het Academieplein. Meer dan eenmaal stond daar de inmiddels nationaal befaamde handelaar, die vrijwel alles wat hij aan te bieden heeft in een groot aantal oblong op en naast elkaar geplaatste kistjes uitstalt.

Het succes van Deventer
Het beeld is overigens niet alleen in Groningen slechter geworden. In augustus hoorde ik diverse handelaren onderling praten over andere plaatsen van ons land waar het steeds minder lonend werd om nog aan zo'n gebeurtenis deel te nemen. Dat geldt niet voor de markten aan de Amstel in onze hoofdstad, en al helemaal niet voor de al twee decennia, tijdens de eerste zondag van augustus, gehouden grootste boekenmarkt van Europa, in de binnenstad van Deventer waar vele honderden kramen — deze keer waren het er 878, met een totale lengte van zes kilometer — gereedstaan voor al die lieden die hun handel in bedrukt en tevens onbedrukt papier aanbieden, en elk jaar opnieuw met succes.

Nauwelijks jongeren
Overigens was de afgelopen zondagmarkt in Stad ook niet slecht: de weersgesteldheid viel mee — met af en toe een klein buitje — en de belangstelling had beslist niet te lijden onder alle slecht uitgevallen weersverwachting, die sedert de donderdag eraan voorafgaande over ons waren uitgestort. Er waren, hoorbaar, diverse kijkers en kopers vanuit andere delen van het land gekomen.
Uit gesprekken die ik van handelaren onderling hoorde, alsmede uit diverse monden welke mij rechtstreeks hun bevindingen hebben medegedeeld, bleek dat de meesten van hen tevreden waren met het resultaat. En dat was anderhalf uur voor het scheiden van de markt. De informatie die mij na zondag nog bereikte — van iemand die alle kramen vanaf tien uur in de ochtend tot aan het moment van afbraak meer dan eens had aangedaan —, bevestigde die indruk ten volle.
Hopelijk draagt dat ertoe bij dat de traditie overeind blijft en niet wordt gedomineerd door de jongeren van wie steeds minder een boek ter hand nemen. Ik heb tijdens de ruim twee uur die ik zondag op de Vismarkt heb doorgebracht, helaas nauwelijks jongeren van beneden de 25 jaar gesignaleerd.

Geen opmerkingen: