donderdag 23 juli 2009

Tweede Martini-Lunchconcert door Ji-Hyun Park

Driemaal Papa Bach, drie maal een Nederlander
Vrijdag 24 juli wordt het tweede Lunchpauzeconcert op het hoofdorgel van de Martinikerk in Groningen gerealiseerd: vanaf 12:45 uur. De voordracht wordt deze keer gegeven door de Zuid-Koreaanse Ji-Hyun Park, die in 1974 in Seoul, de hoofdstad van haar geboorteland, ter wereld kwam. Ze heeft haar bachelor-examen afgelegd in Hamburg bij Wolfgang Zerer, en haar master-examen te Leipzig bij Stefan Nusser. Met Wolfgang Zerer is ze naar Groningen gekomen om hier bij hem en bij Theo Jellema aan het Conservatorium nog verder te studeren.
Op het programma staan ditmaal zes werken, waarvan drie werden gecomponeerd door Johann Sebastian Bach (1685-1750): twee daarvan aan het begin van het concert. Daar tussenin komen, achtereen, drie Nederlanders uit verschillende perioden aan bod: Anthonie van Noordt (1620-1675) met de Fantasia in d. Van de tweede Nederlander op dit Groningse kerk-lunchpauzeuurtje, Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621), zal Est-ce Mars worden uitgevoerd, waarna een op Bach senior geïnspireerd stuk van Anthon van der Horst (1899-1965) — de Variazioni sopra la sinfonia della cantata 'Christ lag in Todesbanden' di Bach — het aandeel van eigen bodem afsluit. Wat is er passender dan het concert te besluiten met een stuk van diezelfde Papa Bach: de Fantasia et Fuga BWV 537.

Geen opmerkingen: