maandag 30 januari 2012

Ondoordacht handelen van stedelijke wethouder

Het gesprek van de dag in Stad en Ommelanden was de oproep die Karin Dekker van Groen Links, wethouder in de vroede stad Groningen, heeft geplaatst op een van die, vooral antisociale, media die de wereld 'rijk' is, en waarin zij alle vrouwen oproept een boerka te gaan dragen als straks de wet m.b.t. het verbod, zo'n (al te zeer) onderscheidend kledingstuk te dragen, van kracht wordt.
Helaas doet het Haagse kabinet allerlei volstrekt overbodigs en doet het te weinig tot helemaal niets aan belangrijke zaken, en daarom is (vriendelijk uitgedrukt) niet ieder gelukkig met dat verbod. Zolang het echter tot stand komt via democratische weg, moet men zo'n verbod respecteren en anders langs parlementaire weg trachten deze wet van tafel en uit de Nederlandse samenleving te bannen.
Mevrouw Dekker doet dan ook wel iets heel onverantwoordelijks. Hoe zou ze het eigenlijk vinden als alle tegenstanders van haar tramplannen nu eens in DubbelDekkers naar de Grote Markt in de noordelijke metropool rijden, om tegen die eendimensionele mevrouw Dekker te protesteren, door de thans nog denkbeeldige treintramrails te bezetten.
Moet je haar dan eens horen.
__________

Bij het Stadhuis schijnen reeds enkele dubbeldekkers te zijn gearriveerd. Zie hier.

Geen opmerkingen: