dinsdag 11 maart 2008

Erik Bosgraaf speelt Jacob van Eycks Lusthof op tweede paasdag in de Remonstrantse Kerk in Stad

Virtuoze Fluyten
De Nederlandse blokfluitist Erik Bosgraaf komt tweede paasdag, at is maandag 24 maart, naar Groningen om aldaar vanaf 15:00 uur in de Remonstrantse Kerk zijn kunst voor te stellen door delen uit één Nederlands verzamelwerk uit de zeventiende, de Gouden Eeuw voor zijn instrument te spelen. Het betreft Der Fluyten Lusthof van Jacob van Eyck (ca. 1590-1657), die zelf een begenadigd meester op dat instrument was, en zo'n honderdvijftig stukken in de jaren 1644-1649 in drie etappes onder die noemer heeft bijeengebracht.
Enige tekst en uitleg wordt gegeven op de website van de Organisatie MuziekKlassiek! in onze Stad, die dit recital heeft geïnitieerd en gerealiseerd. In die teksten kunt u wetenswaardigheden uit de biografie van de virtuoze fluitist lezen en tevens over de opnamen van Der Fluyten Lusthof. Eveneens staat er een korte beschrijving over het wel en wee van de Rembrandt-tijdgenoot Jacob van Eyck, die vooral in de Domstad verbleef en daar speelde, overigens niet alleen als fluitist.
De beeldend kunstenares Hieke Meppelink, tevens bekend als zangeres van het concertpodium in binnen- en buitenland, heeft alvast twee foto's beschikbaar gesteld van het Jacob van Eyck-project waar zij aan werkt, en die beide het begrip Fluyten Lusthof in de titel dragen. Het hierboven afgebeelde vormt de eerste uitwerking in brons van het Monument voor Jacob van Eyck, waaraan Hieke Meppelink al geruime tijd werkt. Het is verleden jaar in een totale oplaag van 12 exemplaren gereedgekomen, en men kan via voorintekening één van die exemplaren verwerven. Zie daartoe meer op de website van de kunstenares. Het tweede, rechts in deze tekstkolom opgenomen, is ontstaan vanuit een voorstudie voor datzelfde monument. — Daarover later naders op andere cultuursites in Nederland en België, onder meer onze zustersite Tempel der Beeldende Kunst.

Afbeeldingen
1. Erik Bosgraaf.
2. Hieke Meppelink: In Fluyt en klokkenspel een aller eeuwen wonder.
3. Hieke Meppelink: Der Fluyten Lusthof 2007.
4. Interieur van de Remonstrantse Kerk Groningen.

Geen opmerkingen: