donderdag 27 maart 2008

Nog drie dagen is de bijzondere kunst van photo artist Harald Seiwert te zien in Galerie MooiMan!

Schilderkunst — Fotokunst
Wie van ulieden zonder associatie is bij het zien van de bovenstaande Venus, is niet werkelijk thuis in de kunst der Renaissance. Op hoeveel boekomslagen, cd-boekjes — vooral met Italiaanse muziek en in het bijzonder met de Vier Seizoenen van Antonio Vivaldi — en zelfs in volstrekt ongepaste context, is het origineel van Venus uit het schuim geboren van Sandro Botticelli (ca. 1445-1510) inmiddels al gebruikt en hier en daar dus eveneens misbruikt.
Fotograaf en photoshop-kunstenaar Harald Seiwert heeft een scherp oog voor de mogelijkheden die hem door bestaande kunstwerken uit diverse perioden en uit verschillende disciplines worden geboden — schilderijen, beeldhouwwerken, speelfilms uit de twintigste eeuw — en voor hem is het kennelijk een noodzaak om al die universele kunst van anno toen om te smeden tot Mannenkunst anno nu. Dat daardoor het element van de Herenliefde, maar in eerste instantie toch homo-erotiek op de voorgrond treedt valt weliswaar niet weg te denken, maar het blijft onder alle omstandigheden erotiek van de menselijke soort, zonder welke kunst, in alle denkbare vormen, een onmogelijkheid zou zijn.

Humor prevaleert
In de eerdere bijdrage over Harald Seiwert op — Cultuurtempel —, onze 'moedersite', hebben we al gewezen op het humoristische element dat ontstaat zodra je beseft dat alle vrouwen op elke afbeelding zijn vervangen door mannen. In het geval van Gabrielle D'Estree wordt de man in de inzet geheel achter op de afbeelding een heel bijzondere deus ex machina, aangezien met dat extraatje wordt geïmpliceerd dat de vrouw — en dus de vervangende man — zwanger zou zijn. Maar goed, schrijvers gaan zwanger van omvangrijke epiek, en voor sommige poëten is de productie van één kort maar krachtig gedicht niet zelden ook een hele bevalling. En laten we het hier maar op kunst binnen de kunst houden.

Minimale ingrepen met maximale werking
Die klassieke kunstwerken, welke Harald Seiwert voor bewerking heeft uitgekozen, zijn veelal zeer bekend, ook al weet menigeen niet de naam van de maker of de titel van de voorstelling. Dat geldt zeker voor de blote jongen met vleugels en andere attributen, die zeker in een bepaalde richting wijzen, al zullen de pijlen in diens rechterhand wellicht toch als eerste die van Amor verraden. Dat oorspronkelijke schilderij van (Michelangelo Merisi da) Caravaggio (1573-1610), uitgevoerd in olieverf op linnen, met het formaat 154 x 110, gerealiseerd in de jaren 1596-1598 — het hangt thans in de Gemäldegalerie van de Staatliche Museen Berlin — beeldt inderdaad Amor uit en zal derhalve minder snel leiden tot de conclusie dat het is aangepast, aangezien diens relatief minimalistische geslachtsdeel — dat wordt gecompenseerd door de lange pijlen — bij Harald Seiwert eveneens overeind is gebleven, hoewel niet letterlijk. Hier bestaan de diverse aanpassingen niet in de kunne van het uitgebeelde wezen, maar in een esthetiserende vernieuwing: weggewerkte plooien boven de navel en verder een wat minder voluptueus lichaam, en derhalve meer in overeenstemming met de erotische mannelijke esthetiek anno nu.
En ook in andere gevallen zijn de ingrepen van minimale aard, want welke renaissancejongeling had een kapsel zoals Harald Seiwerts Ganymedes tentoonspreidt? Kortom, waar zouden we zijn zonder humor in de kunsten in het algemeen, en in deze werken van Harald Seiwert in het bijzonder. . . . Die zou zelfs wel eens kunnen zorgen voor een vermindering van het nog altijd veel (te) sterke spanningsveld tussen al die niet homoërotisch voelenden en de rest van de aardbewoners, aangezien lachspieren nu eenmaal een universeel-wezenlijk aspect van de mens vormen.

Alle stukken van Harald Seiwert zijn in Galerie MooiMan! nog te zien op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 maart, tussen 14:00 uur en 18:00 uur. Nadere gegevens over de galerie vindt u hier.
____________
Afbeeldingen
1. Harald Seiwerts versie van Botticelli's Venus.
2. Botticelli's Venus.
3. Harald Seiwerts impressie van Caravaggio's Amor.
4. Eigentijdse Ganymedes in renaissance-entourage.

Geen opmerkingen: