vrijdag 26 juni 2009

Luthers Bach Ensemble met solisten in Der Aa-kerk

Koor en barokorkest
Op zaterdag 27 juni geeft het Luthers Bach Ensemble van Groningen — bestaande uit een projectkoor en een barokorkest — een concert in de Der Aa-kerk. Op het programma staan drie Bach-cantates: Wir danken dir, Gott, wir danken dir (BWV 29); Gott soll allein mein Herze haben (BWV 169 — een solocantate); en Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ (BWV 177). Vier solisten verlenen hun medewerking: de sopraan Esther Ebbinge; de altus Patrick Van Goethem; de tenor Joost van der Linden; en de bas Jaap de Wilde. Tymen Jan Bronda heeft de algehele leiding.


Dit concert werd georganiseerd in samenwerking met de commissie Orgelconcerten in de Der Aa-kerk. Het optreden begint om 16:00 uur. Er zijn verschillende toegangsprijzen: kinderen, studenten en mensen boven 65 jaar kunnen voor een (onderling nog weer verschillende) lagere prijs een entreebiljet verwerven.
Meer informatie is te vinden de website van het muziekgezelschap.

Geen opmerkingen: