donderdag 15 april 2010

Onthulling wijkkunstwerken in Galerie Zonneschijn

Open dagen Atelier Zonneschijn
Voorafgaande aan de twee Open dagen die in Atelier en Galerie Zonneschijn aan de Zonnelaan in deze stad, op zaterdag 17 en zondag 18 april worden gehouden, worden op vrijdag 16 april, 's middags twee kunstwerken onthuld, welke zijn ontstaan in het kader van het project Werken met klei, als uiting van cohesie in de buurt.
Deze, ondanks zijn ware leeftijd, relatief jonge kunstenaar — pas na een werkzaam leven in de bouwwereld heet Salustiano Marha zich toegelegd op beeldende kunst — heeft in de herfst van 2009 een cursus Werken met klei gegeven voor de bewoners van de wijken Selwerd en De Paddepoel om de progressie te bevorderen binnen een Nieuw Lokaal Akkoord waarin bewoners van de genoemde wijken samen een kunstwerk realiseren. Het resultaat van die samenwerking heeft geleid tot respectabele kunstwerken.

Twee wijkprojecten

De twee stukken waar het op vrijdag 16 april met nadruk om gaat, zijn getiteld Selwerd samen en Bijeen Pad. Het eerstgenoemde krijgt een plek in het Verzorgingshuis Patrimonium in de wijk Selwerd. De bestemming van het tweede moet nog nader worden onderzoct.
Het zou, vanwege de relatieve kwetsbaarheid, eveneens van belang zijn om dat stuk ook een plek ergens binnen te geven. Op basis van de tot nu toe geldende gegevens [1] en het tweede woord van de titel, zou het voor de hand moeten liggen dat Bijeen Pad een plek in de wijk De Paddepoel krijgt, en mijns inziens daar waar veel mensen zijn. Eén van de mogelijkheden die zich aandient, is het Winkelcentrum Paddepoel, waar aan veel van de eisen direct kan worden voldaan: ten eerste is het van acht uur 's ochtends tot acht uur 's avonds openbaar, vervolgens is het tijdens de nachtelijke uren, vanwege de afsluiting van het winkelcentrum, beschermd. 
De wijk De Paddepoel heeft vanaf het begin als een soort centrale plek voor drie wijken — Selwerd, De Paddepoel en Vinkhuizen — gefungeerd. Dat laatste was onder meer terug te vinden in het wijkcentrum Trefkoel [2] dat weliswaar al enige tijd niet meer in de hoedanigheid van eertijds een functie vervult, maar waarvan het gebouwencomplex nog overeind staat met als blikvanger aan de voorzijde Atelier en Galerie Zonneschijn, waar het deze dagen allemaal om draait en waar de ideeën voor deze vorm van artistieke samenwerking zijn ontstaan.

Officiële onthulling

Met de onthulling van de beide genoemde kunstwerken wordt ook het startsein gegeven voor de beide open atelierdagen, welke in aansluiting tijdens het weekeinde, beide keren van 11:00 uur tot 17:00 uur worden gehouden.
Het officiële gedeelte start vrijdag om15:30 uur, maar men kan in Zonneschijn terecht vanaf 15:00 uur. Na een welkomstwoord door de kunstenaar, gevolgd door een toespraak van de heer Wijbenga, voorzitter van de Wijkraad, zal de officiële handeling worden verricht door mevrouw M. Brooks-Salmon, plaatsvervangend gevolmachtigd minister van de Nederlandse Antillen. Zij doet dat samen met Peter Verschuren, wethouder van de stad Groningen.

Ter afsluiting van het officiële gedeelte zal Salustiano Martha de certificaten uitreiken aan de cursisten, die onder meer de beide kunstwerken samen hebben gerealiseerd.


Optreden Duo Zonneschijn

Tot 18:30 uur is er de gelegenheid om niet alleen de twee onthulde kunstwerken te bekijken, maar tevens een rondgang langs alle uitgestalde kunst in het atelier te maken. Het Duo Zonneschijn [3] twee 'zingende meiden'— zorgt voor de muzikale omlijsting. Dat duo van Erna Moragues is eveneens een aangelegenheid van de wijk De Paddepoel, aangezien zij slechts enkele straten verwijderd van atelier en galerie met dezelfde naam woonachtig is, doch een verbinding tussen de beide grootheden bestaat niet, al is het een goede zaak dat deze twee, zo verschillende kunstrichtingen, bijeenkomen.
__________
[1] Nu de projecten zo succesvol zijn gebleken, breidt Salustiano Martha zijn werkterrein binnenkort uit naar Vinkhuizen, waartoe eveneens de nieuwere, kleinere woongebieden westelijk van die wijk, qua ligging zijn gaan behoren.

[2] Zelfs in in het logo van het wijkcentrum Trefkoel was dit terug te vinden. Drie lijnen die alle uitmondden in een centrale driehoek, zoals dat ook het geval bleek te zijn bij het Toeristenbureau van Zwitserland.

[3] Duo Zonneschijn is een project van Erna Moragues. Over Erna, haar muzikale echtgenoot Marcos en hun twee, eveneens muzikaal actieve,  kinderen kunnen degenen, die oudere nummers van de wijkkrant Nummer 1 hebben bewaard, een artikel lezen in het decembernumer van 2009.
____________

Afbeeldingen
1. Salustiano Martha in actie met één van zijn stukken in Atelier Zonneschijn.

2. Aandacht voor stukken die zijn gerealiseerd in Salustiano's atelier.
____________
NASCHRIFT 17 april
1. Mevrouw Brooks-Salmon was door ziekte verhinderd om de officiële onthulling te realiseren. Zij werd vervangen door de heer R.M. Candelaria van het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van de Nederlandse Antillen.

2. De groep die de muziek heeft verzorgd, bleek niet Duo Zonneschijn te zijn, maar de Mogambo Latin Band, met weliswaar dezelfde zangeres, maar zonder een tweede stem, en in plaats daarvan en combo van drie musici. Dat is wel een heel groot duo, al bleef de zon voor hen gewoon schijnen. Als gevolg van een conglomeraat van toestanden en gebeurtenissen werd de instrumentale ondersteuning van Erna Moragues verzorgd door anderen dan gebruikelijk, maar wel door goede bekenden: Fito Domitilia, Isai Mercera en Stanley Nar.

Geen opmerkingen: