zondag 29 augustus 2010

Expositie Billen en Buikjes in Galerie MooiMan

Lieden welke behept zijn met een positief geladen billen-fixatie kunnen hun hart ophalen, ook als er tegelijkertijd lieden zijn welke — zelfs nog in de verlichte tijden aan het einde van het eerste decennia van de eenentwintigste eeuw — hun neus letterlijk en/of figuurlijk op voorhand zullen ophalen als de achterhand van een mannelijk deel der natie — van welke natie dan ook — wordt geëxposeerd in een galerie waar de heren der schepping langzaam maar zeker worden geconfronteerd met meer en meer aanwezigheid van vertegenwoordigers van het sterke geslacht: als bezoekers van de uitbeeldingen op alle denkbare niveaus van het mannenlijf, doch sedert bijna een jaar eveneens als deelnemers welke evenmin een grote afstand houden tot de leden dan wel het lid van de mannelijken kunne.
Op zondag 29 augustus wordt in Galerie MooiMan in Groningen Stad de groepstentoonstelling Buikjes en Billen geopend om 16:00 uur. Voor meer daarover kunt u even kennisnemen van een ander artikel vooraf op onze moedersite Cultuurtempel, eveneens van heden.
__________
NASCHRIFT 5 september: Zie ook de bijdrage op onze zustersite Tempel der Beeldende Kunsten.

Geen opmerkingen: