dinsdag 24 augustus 2010

Joost Oomen nieuwe huisdichter Rijksuniversiteit

Als opvolger van Sacha Landkroon is benoemd tot huisdichter van de Rijksuniversiteit Groningen, de negentienjarige Joost Oomen, derdejaars student Nederlands. Als je diens mededeling "Het is tijd voor een explosie van creativiteit" serieus neemt, dan kun je — ja, dan moet je wel — vaststellen dat het een sympathieke instelling van zo'n jongen is, maar het is tegelijkertijd een stoplap van jewelste, aangezien het immers niet meer voorkomt dat het geen tijd voor een dergelijke explosie is.
In het heel snel aankomende studiejaar — 2010/2011 — zal deze Joost Oomen gedichten schrijven over de academische wereld van de stad Groningen, alsmede over het wel en wee, met alle daarbij behorende aspecten, van het studentenleven in deze stad. Die stukken zullen worden gepubliceerd in de Universiteitskrant, waarmee de poëet de universiteit wil wakker schudden. Sliep men daar dan tijdens de heerschappij van alle aan Oomen voorafgaande dichtmeesters? Hij vindt tevens dat er nog veel te ontdekken valt. Daar heeft niemand van terug, behalve wellicht in een experimenteel gedicht.

Geen opmerkingen: