zondag 6 juli 2008

De traditionele zomerreeks Lunchconcerten op het Martini-hoofdorgel gaat op vrijdag 11 juli van start

Traditiegetrouw
Ook deze zomer wordt de inmiddels traditionele serie Lunchconcerten in de zomermaanden op het hoofdorgel van de Martinikerk in Stad voortgezet. De Stichting Groningen Orgelland, het Prins Claus Conservatorium en de Stichting Martinikerk hebben voor de periode van 11 juli tot en met 15 augustus van dit jaar opnieuw zes jonge organisten — deze keer uit Rusland, Japan en ons eigen land — bereid gevonden hun kunsten te laten horen op het instrument.


Deze zomer wordt er op zes achtereenvolgende vrijdagen, steeds tussen 12:45 uur en 13:30 uur, een lunchpauzeconcert gegeven door achtereenvolgens Yukiko Yamada, Lukas Jan Schoonbeek, Jochem Schuurman, Hiroko Inoue, deelnemers aan het Peter de Grote Festival en als laatste door Katrin Abakumova.
De entreeprijs bedraagt per concert de voor een iegelijk betaalbare somma van € 1,—, en dat is inclusief het boekje met de programma's van al die zes concerten. Prachtig gewoon!

Programma
Vanzelfsprekend prijken de grote namen der orgelcultuur ook in deze reeks weer op de voorgrond, en het zal niemand verbazen dat Papa Johann Sebastian Bach (1685-1750) daarbij het meest voorkomt, op de voet gevolgd door enkele andere 'oud-gedienden', zoals Dietrich Buxtehude (1637-1707) en Georg Böhm (1661-1733). Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) en Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) maken eveneens deel uit van de grote en bekende namen die de orgelliteratuur met bijzondere composities hebben verrijkt.
Opvallend is dat Lukas Jan Schoonbeek — die drie keer laureaat was van een concours dat door de Stichting Groningen Orgelland was georganiseerd — geen van al die reeds hierboven genoemde componisten in zijn programma heeft opgenomen, maar wel drie Nederlandse en daarnaast twee Franse muziekmeesters: J. Steffens (1559-1616), Anthonie van Noordt (1619-1675) en Anthon van der Horst (1899-1965), respectievelijk Nicholas de Grigny (1672-1703) en Jehan Alain (1911-1940) de oudere broer van Marie Claire Alain, die niet alleen enkele concerten op het Martini-hoofdorgel heeft gegeven, vrij snel na de laatste restauratie, maar daarop ook voor het label Erato een groot deel van het Orgelwerk van Dietrich Buxtehude heeft opgenomen.
Johann Pachelbel (1653-1706) en Johannes Brahms (1833-1897) zijn met werken voor de Koningin der Instrumenten vertegenwoordigd op het laatste concert in de reeks, op vrijdag 15 augustus, te geven door Katrin Abakumova.

Nieuwe namen
Nieuw voor de luisteraars in de kerk zal de naam M. Miagy zijn, een Japans musicus, die in Groningen zal worden geïntroduceerd op vrijdag 4 augustus, door de eveneens uit Japan afkomstige Hiroko Inoue, die na haar studies in Kyoto en Moskou, thans bij Theo Jellema aan het conservatorium te Groningen studeert. Zij presenteert diens Spring Sea in een eigen transcriptie voor orgel.
Eveneens relatief onbekend is de laat-zeventiende eeuwse componist en organist D. da Conceição, van wie al wel eens via ethergolven werk in uw huiskamer kan hebben geklonken, aangezien de NCRV in een orgelprogramma iets van hem heeft uitgezonden. Weliswaar staan op de site van die zendgemachtigde ook geen geboorte- en/of sterfjaar van deze muziekmeester, maar wel is bekend dat er in 1695 een verzameling orgelstukken van hem moet zijn uitgegeven. De Japanse Yukiko Yamada introduceert diens Meio registo de 2° tom acidental tijdens haar concert op vrijdag 11 juli.

Orgeldemonstraties en rondleidingen
Ook deze zomer zullen er, van zaterdag 12 juli tot en met zaterdag 30 augustus, maar met uitzondering van 23 augustus, op tezamen zeven middagen weer demonstraties van de orgels in de Martinikerk worden gegeven, die zo'n half uur zullen duren. Bekende organisten uit Stad en Lande — Sietze de Vries (3x), Wim van Beek (2x), Bernhardt Edskes en Pieter Pilon zetten zich daarvoor in. Deze demonstraties zijn er al die zaterdagen twee keer: om 14:30 uur is de eerste, om15:30 uur de tweede. Voorafgaande aan de demonstraties is er tussen 13:30 uur en 14:30 uur een rondleiding door de kerk.
____________
Afbeeldingen
1. Hoofdorgel in de Martinikerk zoals dat er staat, na de laatste gereedgekomen restauratie in 1984.
2. De Nederlandse organist, componist en dirigent Anthon van der Horst. Foto uit 1963.
3. Handtekening van Johann Pachelbel onder een brief die hij in 1695 aan het stadsbestuur van Gotha heeft gezonden.

Geen opmerkingen: