zondag 29 juni 2008

Hanzewandeling in Groningen Stad op vrijdag 4 juli

Dubbele functie
Het Hanze Huis, gevestigd te Groningen, tegen de noordwand van de Der Aa-kerk, organiseert tussen 4 juli en begin oktober van dit jaar vier keer een Hanzewandeling. Deze voert de deelnemers langs tal van plekken welke in vroeger tijden een belangrijke rol hebben gespeeld in de handel die met onze stad werd gedreven. Op vrijdag 4 juli wordt de wandeling voor het eerst gehouden.
"De Hanzewandeling is niet alleen lopen maar ook proeven," luidt het motto van de eigenaren van Het Hanze Huis. Vanaf 11:30 uur worden alle deelnemers ontvangen in de winkel Aa-kerkhof 2. Daar staat dan ook koffie, respectievelijk thee, gereed met lekkernijen.
Om 12:00 uur start de wandeling onder leiding van een gids, die niet alleen zijn verhaal met eventuele details omtrent het belang van de handelsplekken in de Stad anno toen zal geven, maar die ongetwijfeld eveneens op specifieke vragen antwoord zal kunnen geven. [1]

Terugkeer
Deze wandeling, die in het geheel zo'n twee uur in beslag zal nemen, eindigt op het punt van vertrek, de winkel van Maryleen van Zanten en Remmelt Smid: Het Hanze Huis dat sedert medio juni één jaar in Groningen is gevestigd en in die periode reeds diverse keren het assortiment met interessante, en ook aantrekkelijk gepresenteerde, producten heeft uitgebreid, zoals bij voorbeeld de Kusmi Tea uit Sint Petersburg. Deze in fraaie blikken verpakte thee telt diverse soorten. Vooral de geschiedenis daarvan is bijzonder interessant, zowel qua culturele ontwikkeling van het product, alsook qua familiehistorie van het handelshuis dat deze thee over vooral Europa heeft verspreid. In de winkel is een korte beschrijving op een A4-vel verkrijgbaar. Voor de doorgewinterde theeliefhebber!

De Hanze
Reeds in de middeleeuwen speelde ook de stad Groningen een rol in het Hanze-verbond, al komen we steden als Zwolle en Kampen — de zuiderzeesteden — vaker tegen. De Hanzesteden werden volgens K. ter Laan in tien groepen ingedeeld. De buitenlandse groepen kwamen daarbij vooraan te staan, als achtste groep gelden de Gelderse steden, als negende de Overijsselse en als tiende de Friese: Groningen, Stavoren en Bolsward.
K. ter Laan heeft in zijn Groninger Encyclopdie uit 1954 drie lemmata aan het fenomeen De Hanze gewijd. Sedert het voorjaar van 2006 is eraan gewerkt dit naslagwerk via Internet toegankelijk te maken via www.kterlaan.nl, doch helaas blijft het, ook via een andere 'ingang' bij foutmeldingen als reactie. Een beknopte geschiedenis van De Hanze is te vinden op de website van Het Hanze Huis.

Literatuur
Wie over de algemene geschiedenis van het fenomeen Hanze meer wil weten, zij hier doorverwezen naar een veelzijdig en leesbaar artikel, getiteld De geschiedenis van de Hanze. Deze is voorzien van een literatuurlijst. Dat de meeste daarin voorkomende geschriften van Duitse oorsprong zijn, mag niemand verbazen, gelet op de vooraanstaande en omvangrijke rol die de Duitse Hanze in de loop der eeuwen heeft gespeeld. Het breedvoerigste boek in het Nederlands dat in de lijst voorkomt — De Hanze; opkomst, bloei en ondergang van een handelsverbond. Utrecht/Antwerpen, verschenen in de reeks Aula-boeken van uitgeverij Het Spectrum —, stamt uit 1967, is geschreven door Philippe Dollinger en heeft een omvang van bijna 500 bladzijden.
__________

[1] De resterende drie Hanzewandelingen staan gepland voor vrijdag 1 augustus, zondag 7 september en zondag 5 oktober.
Opgave voor deelname kan hetzij direct in de winkel, telefonisch op 050 589 32 90, of via de elektronische post, beter bekend als E-mail: info@hethanzehuis.nl
____________
Afbeeldingen
1. De Der Aa-kerk in Groningen. Tussen enkele bomen midden op de foto, bij een geparkeerde witte bestelauto, is het zijvenster van Het Hanze Huis zichtbaar. De foto is in juli 2007 genomen.
2. Logo van Het Hanze Huis te Groningen.

1 opmerking:

mudupock zei

Great writing! I want you to follow up to this topic!?!

cheap clomid