maandag 2 juni 2008

Annie Proulx' roman Brokeback Mountain naverteld — twee zaterdagavonden in Galerie MooiMan, Stad


Op zaterdag 7 juni, en exact een week later, op de veertiende van deze reeds lopende maand, gaat Ben Hartemink in de kunstgalerie van Sandro Kortekaas en Jan van Stralen — de in deze kolommen inmiddels befaamde MooiMan — het verhaal van de twee jonge cowboys in het boek — hier en daar roman, doch dan weer novelle — Brokeback Mountain van de wereldwijd vermaarde Annie Proulx navertellen. Op 7 juni kan er al geen koe en geen jongen meer bij, dus geïnteresseerden zullen snel moeten toehappen om deelgenoot te kunnen worden van hetgeen die verteller op 14 juni opnieuw kwijt wil van zijn opgedane ideeën omtrent het stukje literatuur dat weliswaar bekendheid kreeg door de reeds bestaande vermaardheid van de schrijfster, maar wereldwijd pas echt flink aandacht heeft gekregen door de film die regsseur Ang Lee in 2005 naar Annie Proulx' verhaal heeft gecreëerd. Heath Ledger en Jake Gyllenhaal hebben zich in die rolprent van hun beste acteurszijde laten zien. Helaas is er voortijdig een einde gekomen aan het leven van de jonge Australiër. Op 22 januari 2008 heeft Heath Ledger het aardse, dus tijdelijke bestaan ingeruild voor de eeuwige jachtvelden. Moge hij daar dan alsnog al datgene vinden wat hij in dit ondermaanse tranendal zo naarstiglijk doch tevergeefs heeft gezocht.
Het bijzondere gebeuren in Galerie MooiMan, dat op beide avonden om 19:45 uur zal aanvangen, zal zo'n zeventig minuten in beslag nemen. Dat indiceert reeds dat de verteller zich zal beperken tot de rode draad van het qua erotiek zeer spannende verhaal.
Hoewel cowboys de naam hebben stoer en mannelijk en ook nog eens zo waarlijk op vrouwen gericht te zijn — elke zichzelf respecterende schrijver van wildwest boeken laat de Blonde Nellies en de Zwarte Mary's in de bovenkamertjes van een Saloon hun werk wel tot een goed einde brengen, al dan niet in geuren, kleuren en fleuren uitgebeeld — worden hier en daar, links en rechts ook wel eens zwoele mededelingen omtrent hun geheime herenliefdes rondgestrooid. En warempel, het bleek niet alleen maar boosaardige laster te zijn.
Een Duitse, diep ingewijde van de homoseksuele scene op geheel de aarde, Holger von Mischwitzky (nomen est omen!) — bij menigeen beter bekend onder zijn/haar toneelnaam Rosa von Praunheim — meldt nog weer geheel andere ervaringen in tal van hooischuren en op andere plekken, en zelfs verklapte hij ons dat er speciale cowboy-methodes zijn om aan de lijfelijke wensen en verlangens te voldoen. En tevens dat hij daaraan, onder doodsangsten voor hiv-besmetting, toch maar veelvuldig heeft toegegeven. Het mag daarmee duidelijk zijn dat die cowboys anno jaren tachtig der twintigste eeuw (nog steeds) geen al te grote boodschap hadden aan extra verpakking van de geboden lekkernijen in hun recht toe, recht aan methodes van al die oorspronkelijk voor de procreatie bedoelde handelingen. 't Is een schande!
Hoe het met dat alles — en vooral met de fijngevoeligheden in de relatie — is gesteld tussen die beide jonge mannen in deze geschiedenis van Annie Proulx, mag u hopen dan te vernemen uit de mond van Ben Hartemink.
Geïnteresseerden zij nog gewezen op de gegevens, die op de site van MooiMan over dit aspect van de verworvenheden dezer galerie te vinden zijn en hoe men alsnog kan reserveren. Tevens dat de entree slechts € 4,— bedraagt.
Kom er eens om!
___________
Afbeeldingen
1. Digitaal herstelde, verloren gegane tekening met als thema Brokeback Mountain, uit de stiften van Merel Hubatka.
2. Heath Ledger in januari 2008 te Berlijn, kort voor zijn verscheiden op de 22ste van die maand.
3. Schrijfster Annie Proulx.
4. Verteller Ben Hartemink.

Geen opmerkingen: