dinsdag 10 juni 2008

Erik van Bruggen met gewijzigd programma van orgelconcert — woensdag in Pelstergasthuiskerk

Wijziging
Als gevolg van onvoorziene omstandigheden is het orgelconcert door Erik van Bruggen — op woensdag 11 juni in de Pelstergasthuiskerk — thans anders samengesteld dan in het programmaboek Groningen Orgelstad 2008 staat aangekondigd. In de plaats van composities van Petrus Hasse en Heinrich Scheidemann, van Johann Lorentz en Andreas Kneller, alsook van Arnold Matthias Brunckhorst, en van een Anonymus, zal deze organist alleen nog de laatste in de documentatie genoemde programma-onderdelen — een improvisatie in achttiende eeuwse stijl op Nun laszt uns Gott dem Herren alsook Praeludium, Trio, Fuge — handhaven. Alle zes aan die twee voorafgaande, oorspronkelijk geprogrammeerde stukken vervangt Erik van Bruggen woensdag door acht improvisaties in zeventiende- en achttiende eeuwse stijl.

Programma
Hieronder hebben we voor u het gewijzigde programma opgenomen. Het wordt eveneens vermeld op een inlegvel dat, overeenkomstig de betiteling, los aan het programmaboekje is toegvoegd.

1. Toccata in C
2. Drie dansjes
3. Ricercare in F
4. "Vater unser im Himmelreich" — 2 verzen
5. Passacaglia in d
6. Fantasia in C
7. Toccata und Fuge a-moll
8. Suite — Prelude, Courante, Gavotte, Menuet, Gigue
9. "Nun laszt uns Gott dem Herren"
10. Praeludium, Trio, Fuge

Na afloop van het concert is er in de consistoriekamer van de kerk een zogeheten nazit, waarbij de aanwezigen een drankje — rode wijn, witte wijn of sinaasappelsap — zal worden aangeboden. Dat geeft de toehoorders niet alleen de gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen, maar tevens met de organist en de aldaar aanwezige mensen van de organisatie.

Documentatie
In de kerk is het bovengenoemde, hier afgebeelde, boekje voor de luttele som van € 2,— verkrijgbaar, waarin alle orgelconcerten van deze zomer in de Stad Groningen zijn opgenomen, met gegevens over de uitvoerende musici, alsmede over de instrumenten. Tevens wordt de dispositie van elk van de zeven orgels gedetailleerd vermeld. Het betreft — naast het instrument in de Pelstergasthuiskerk — de beide instrumenten in de Martinikerk: hoofdorgel en koororgel, dat van het hoofdorgel in de St. Jozefkathedraal, het instrument in de Lutherse Kerk, dat in de Doopsgezinde Kerk en het orgel in de Nieuwe Kerk.
Dat oblongboekje op het formaat A5 kunnen we hier dus niet anders dan van harte aanbevelen, niet alleen aan de luisteraars, die zich hebben voorgenomen al die concerten te bezoeken, maar tevens aan degenen, die slechts incidenteel naar orgelmuziek (willen) luisteren, maar die wel belangstelling hebben voor de talrijke aspecten van de Koningin der instrumenten.
____________
Op de foto: Erik van Bruggen aan de speeltafel van het orgel in de Waalse Kerk te Leiden. © Hilbrand Edskes.

Geen opmerkingen: