zaterdag 7 juni 2008

De Nationale Reisopera met Die Zauberflöte van Mozart op dinsdag 10 juni in de Stadsschouwburg


Laatste optreden dit seizoen
De Nationale Reisopera sluit het seizoen 2007/2008 af met in totaal veertien voorstellingen in dertien steden van Die Zauberflöte uit 1791, het pièce de résistance uit het oeuvre van Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) — voorzover dat het muziektheater betreft.
Op 28 mei heeft een matinee in de Schouwburg van Almere het spits afgebeten en sedertdien zijn er al zeven voorstellingen gegeven, waarvan twee te Den Haag. Dinsdag 10 juni komt het gezelschap naar Groningen om aldaar in de Stadsschouwburg het operapubliek uit de omgeving van de Martinistad een leerstuk over liefde, moed, beleid en trouw — en niet te vergeten tolerantie — te presenteren. En steeds vaker komen we bij voorstellingen van dit gezelschap, alsook bij die van de collega's uit Maastricht, Duitse bezoekers tegen in de hal en wandelgangen van dit thans 125 jaar oude gebouw.

Eigentijdse elementen
De moderne middelen waarover het theater beschikt, kunnen worden ingezet om speciale elementen in een voorstelling extra aandacht te geven, dan wel een bepaalde overweging nadruk te verlenen. In deze uitvoering van Die Zauberflöte heeft de regie gebruik gemaakt van enkele hulpmiddelen, die vooral de indruk kunnen doen beklijven dat de mens niet meer is dan een marionet in handen van zo veel machtigeren, hetzij de Goden, het Noodlot dan wel heel direct aardse wezens met de handen aan de juiste knoppen.
Zo kon de toeschouwer/luisteraar van oudsher zijn gedachten over het gebodene laten gaan en de diverse protagonisten uit het drama mutatis mutandis meer aan het heel directe, dagelijkse gebeuren koppelen.
In ons huidige politieke spectrum treedt bijvoorbeeld eveneens een Koningin van de Nacht op, die de éne valse aria na de andere ten beste geeft en, net als die in het Mozartiaanse sprookje, niet in staat is tot de geringste zelfreflectie. Kortom, het is met een goede opera al net zo als met literatuur van niveau: de spiegels die ons worden voorgehouden, dienen tot meer dan alleen vermaak. Dat we uit het voorgetoverde lering kunnen trekken, is een toegevoegde waarde die ons zonder extra belasting wordt aangereikt.


Meer over de huidige versie van Die Zauberflöte door de Nationale Reisopera hebben we opgeschreven in het artikel van donderdag 5 juni op onze zustersite Tempel van het Muziektheater.
___________
Afbeeldingen
1. Drie gemaskerde dames (in dienst van de Koningin van de Nacht) hebben Papageno de mond gesnoerd. (Foto: Marco Borggreve.)
2. Wolfgang Amadeus Mozart. Tekening van Jarko Aikens, Groningen 1982. (Archief Heinz Wallisch.)
3. Monostatos, weliswaar niet meer geheel zwart, maar toch nog steeds een getekende. (Foto: Marco Borggreve.)

Geen opmerkingen: