woensdag 12 mei 2010

De stand van zaken in de Trefkoel vandaag de dag

Het lag niet in de bedoeling om, in mijn vorige artikel over de Trefkoel, een complete inventarisatie te geven, maar meer een impressie van anno toen. Vanzelfsprekend is de onder het eerste artikel geplaatste opsomming van Derk Jaap Bessem verhelderend.


Veel belangrijker dan het verleden is echter de vraag of er thans niet op alle denkbare niveaus zou moeten worden gekeken naar mogelijkheden die een voortbestaan van het complex kunnen garanderen, met kunst en cultuur daarbij als voornaamste functie, welke vooral zou kunnen worden ingevuld door het grootste gedeelte van de huidige gebruikers van de ruimten.

Gelet op de economische situatie nu en in de nabije toekomst, ziet het er niet naar uit dat er snel iets nieuws kan worden gerealiseerd, en dan zou sloop een verschrikking in alle opzichten betekenen. Want voordat er dan iets nieuws zal worden gebouwd op die plek.....
De huidige situatie kan echter nog op allerlei fronten worden verbeterd, in vele van die gevallen met kleine ingrepen, zoals aanpassing op het dak, van de lichtkast voor het logo —   daarvan is er nog een buiten dat boven de doorloop vanaf de Zonnelaan — of het verwijderen daarvan. Het complex vervult immers niet meer de functie voor drie stadswijken zoals dat anno toen het geval was.
De hoge kosten voor verwarming kunnen enigszins worden opgevangen door het plaatsen van voorzetramen, want alle vensters zijn voorzien van enkel glas, aangezien men de plannen vier decennia geleden al rond had. 
Als je ziet hoe men daar twee weekeinden achtereen met vijftien mensen bezig is geweest en wat daarmee aan de buitenkant is bereikt, zouden enkele vervolgweekeinden in die sfeer nog veel meer kunnen bewerkstelligen.


De wijkbewoners die de Trefkoel als doorlooproute gebruiken, bleken allen even opgetogen over wat die bewoners deden ter verbetering van de verre van ideale situatie, die uiteraard mede op basis van veel onzekerheid ten aanzien van de (nabije) toekomst is ontstaan. Er is immers niet zelden onprettig over het gebouw gesproken in de wijk — hoe dichter bij de mensen in kwestie woonden, hoe negatiever. Dat is in een paar weken tijd omgeslagen ten faveure, en als de huidige gebruikers op de ingeslagen weg — die van verbeteringen aanbrengen — voortgaan, zal de weerstand tegen voortbestaan van het complex, in ieder geval binnen de wijk zelf, tot een minimum worden gereduceerd.

____________
Afbeeldingen
1. Wat een verfje rood en een verfje zwart niet al kan doen ter verfraaiing. Zo ziet de voorzijde (Zonnelaankant) van de Trefkoel er uit nadat vijftien bewoners/gebruikers een tweede zaterdag aan de slag zijn geweest. Boven de doorloop naar het binnenplein, en vervolgens naar de Capellastraat, ziet u een spandoek met daarop de link voor de nieuwe wijkwebsite.
2. Het binnenplein na de opknapbeurt. Hier bevond zich in de beginperiode — de jaren zeventig — een waarachtige zitkuil: de trefkoel. 
(Foto's door Feiko van der Veen: http://drveno.smugmug.com/Nederland-steden/paddepoel/11439552_HQmY5#806224809_ngiXX)

1 opmerking:

Anoniem zei

行萬里路勝讀萬卷書 ^^ 羨慕你哦! ....................................................