woensdag 17 december 2008

Galerie MooiMan viert haar tweejarig bestaan met een bijzondere expositie van 1+1=11—kunstenaars

Hogere Rekenkunde
Galerie MooiMan te Groningen — de enige waarachtige galerie in het noordelijke deel van Europa met (vrijwel) uitsluitend mannenkunst — bestaat op 17 december twee jaar. De eigenaren, Jan van Stralen en Sandro Kortekaas, hebben besloten dit als een heuglijk feit aan te merken en uit hun collectie een speciale expositie samen te stellen, die van donderdag 18 tot en met zondag 21 december in de galerie te zien is en ook van vrijdag 26 tot en met zondag 28 december, tussen 14:00 uur en 18:00 uur.
Die tentoonstelling heeft nu als feestmotto 1+1 samen twee meegekregen, maar om die wereldschokkende vaststelling niet als enige ware rekeneenheid te laten prevaleren, hebben de heren tegelijkertijd deze berekening voor een deel onderuitgehaald en — in het kader van een geheel eigen relativiteitstheorie, respectievelijk wisseltruc — verrijkt met een tweede: 1+1 = 11.

Voorbeeld voor regering
Moge deze laatste berekening tot voorbeeld dienen voor de Haagse bestuurderen welke moeten beslissen over toeslagen voor mininma die binnen deze zelfde categorie — 1 en wellicht nog 1 — vallen en die dan eveneens op het — voor sommigen dwaze — percentage van elf uitkomen. Het is onnodig te zeggen dat de mini-ster voor culturele aangelegenheden — hier en nu — eveneens wordt opgeroepen om voor de kunsten dit bijzondere percentage aan extra gelden toe te kennen — investeren is de best denkbare remedie om een inzakkende economie en de vele daaraan verbonden financiële tegenvallers het hoofd te bieden — en al deze elementen van een speciale Plakster te voorzien, opdat de armste ploeteraars onder de creatievelingen zullen weten dat zij meer kunnen besteden aan materiaal en materieel, zodat zij niet werkeloos terzijde zullen moeten toezien en zo evenmin werkloos worden.
Een dergelijk percentagemes dat aan vele kanten snijdt, kan meteen worden gezien als een Uitkomst in Barre Tijden, die ons — mits dat instrument op de juiste wijze wordt gehanteerd — dan niet (meer) als Herenleed met het voorkomen van een tsunami van de koude grond zullen overspoelen.

Elf kunstenaars
Dat magische getal elf — dat psychoanalytisch tevens als het symbool van twee mannen bijeen zou kunnen worden geïnterpreteerd — heeft binnen Galerie MooiMan gedurende deze laatste weken van het jaar 2008 een uitzonderlijke status gekregen. Van elf kunstenaars uit het inmiddels respectabele aantal dat zichzelve en het daaraan verbonden werk aan deze galerie heeft toevertrouwd, worden — tijdens die korte doch krachtige tentoonstelling — werken nog extra onder de aandacht gebracht, en binnen hun scheppingen is er van een iegelijk wel een stuk te vinden dat met een — hopelijk overdrachtelijke — sticker wordt gekenmerkt, welke aangeeft dat de koper hierop een korting van elf procent zal krijgen. Het moet hier echter met nadruk worden gemeld: dit zoete-lieve-gekke-gerritje-gebeuren zal pas een algehele status kunnen krijgen als die Plasterk ons advies voor de Plakster zal volgen, want dan is er wat meer speelruimte en kan de marge meteen worden aangepast.


Maar kom, hoe verleidelijk dergelijke voorstellingen hier ook mogen wezen, wij dienen ons tegelijkertijd op te houden met de feiten van alledag, en daarom gaan we er vooralsnog van uit dat er nog flink wat jubilea van MooiMan — eventueel aangevuld met evenzeer, dan wel anders, mooie vrouwen — de revue zullen moeten passeren en wij ook heel wat ministers zullen hebben versleten alvorens deze droogjes gepresenteerde droom in feitelijke festiviteiten zal zijn omgezet. Dan zal er sprake kunnen zijn van een zwierend en zwaaiend in woeste cadans te vieren jubel-jubileum.

De Elf
Deze 1+1=11 uitverkorenen zijn Wiebren Arema, Martin Arz, Johan van Breukelen, Peter Colstee, Jaap van Ek, Jan Mattheus de Grauw, Michaël Müller, Frans van Oirschot, Wim Poort, Peter Schauwecker, Frank Weidema. Op de website van Galerie MooiMan kan men zien voor welke van de uitgestalde werken dat kortingspercentage geldt.

Geen opmerkingen: