dinsdag 23 december 2008

Twee optredens in Stad van Roder Jongenskoor

Kerstavond in de Der Aa-kerk
Op kerstavond, woensdag 24 december — 's avonds om 19:30 uur — begint in de Der Aa-kerk een concert onder de overkoepelende titel Festival of Lessons and Carols door het befaamde Roder Jongenskoor dat onder leiding van Bouwe Dijkstra ook internationaal is doorgebroken. Tot 25 maart 2006 was deze musicus artistiek leider van het ensemble, doch sedertdien zwaait Rintje te Wies (geboren 1958) de scepter.
Het optreden dat binnen twee dagen tweemaal in Groningen zal worden gegeven, behelst een traditioneel kerstconcert in Engelse stijl: koormuziek, afgewisseld door schriftlezing. Organist Sietze de Vries is daarbij eveneens van de partij. In de Der Aa-kerk is het binnenwerk van het orgel nog steeds niet in ere hersteld en daarom zal de musicus zich moeten beperken tot een flink kleiner instrument met minder mogelijkheden.
Tijdens de herhaling van het concert, dat op tweede kerstdag 's middags vanaf 15:00 uur, maar dan in de Martinikerk in Stad zal worden gegeven, heeft de organist een magistraal instrument ter beschikking: het Schnitger/Ahrend-orgel, dat enig in zijn soort is.
____________
Afbeeldingen
1. Deelopname van het Roder Jongenskoor
2. Dirigent Rintje te Wies.

Geen opmerkingen: