donderdag 18 december 2008

Opnieuw een WinterWelVaart in Stadse wateren

Ploeg-schilderijen in Scheepvaartmuseum
In de stad Groningen wordt in de tweede helft van december, evenals eind verleden jaar, een manifestatie gehouden onder de benaming WinterWelVaart. Vanaf vrijdag 19 december, 's middags om 17:00 uur tot en met zondag 21 december, liggen er in totaal 23 historische schepen — tegen 19 in 2007 — aan het Hoge der A en, daartegenover in hetzelfde water, aan de kade van het Lage der A. Eveneens aan de Pottebakkersrijge en in de Zuiderhaven zullen gedurende die dagen enkele historische schepen aangemeerd zijn.


Tijdens de manifestatie is het Noordelijk Scheepvaartmuseum in de Brugstraat voor bezoekers gratis toegankelijk. Dezen kunnen aldaar, naast alles wat er zich bevindt met betrekking tot de scheepvaart, tevens kennisnemen van een tentoonstelling van relatief onbekende schilderijen van leden van de Groninger kunstenaarskring De Ploeg; al deze werken zijn geïnspireerd door het Wad.
Tegelijk met deze manifestatie waarvan alle 23 historische schepen eveneens gratis te bezichtigen zijn, worden er tal van activiteiten georganiseerd. Voorts wordt er met koetsen een soort pendeldienst onderhouden tussen Winter City in hartje Stad en het gebeuren aan het water dat aan de westzijde de oude binnenstad omgordt.


Het veelzijdige evenement beperkt zich niet tot het toegankelijk stellen van de schepen en de kramen aan de kade; via de diverse activiteiten wordt stilgestaan bij de speciale band die de Stad nog altijd heeft met scheepsbouw en scheepvaart.
De speciale manifestatie WinterWelVaart wordt georganiseerd door de stichting Groninger Welvaart, het Noordelijk Scheepvaartmuseum en de vereniging Historische Zeilvaart Groningen.
Meer informatie kunt u vinden op de website van WinterWelVaart.

Geen opmerkingen: