donderdag 25 december 2008

Roder Jongenskoor tweede kerstdag in Martinikerk

Aanvulling
De ietwat summiere informatie die we in onze bijdrage van dinsdag 23 december op deze site hebben verstrekt met betrekking tot de twee kerst-optredens van het Roder Jongenskoor verdient nog enige aanvulling, en die kunnen we u hier alsnog bieden, nadat we het druk bezochte concert op kerstavond in de Der-Aa kerk in de Stad hebben bijgewoond.


Gedurende anderhalf uur hebben al die uitvoerenden de toehoorders — die tegelijkertijd toeschouwers waren — opbouwend onderhouden met een rijk geschakeerd programma: spiritueel-christelijke muziek uit vijf eeuwen, afgewisseld met negen keer een schriftlezing en een Final Word. Een woord van waardering is zeker op zijn plaats voor alleen al het feit dat dit koor in die context ook eigentijdse muziek niet schuwt.
Tevens dient het kwintet van koperblazers als extra instrumentale begeleiding, naast organist Sietze de Vries te worden vermeld. Twee trompettisten: Saleem Khan en Frank Bos; de hoornist Rolf Verbeek; Wilbert Zwier, trombone; en Stefan de Groot, bastuba.

Muziek uit vijf eeuwen
De muziek van al die gezongen teksten omvat een periode van vijf eeuwen, variërend van de in onze contreien relatief onbekende Chistopher Tye (1500-1572), via Nahum Tate (1652-1715) en J.F. Wade (1711-1786), tot en met de twintigste eeuwers Herbert Howells (1892-1983), Michael Head (1900-1976), Andrew Carter (geb. 1939), John Tavener (geb. 1944) en Philip W.J. Stopford (geb. 1977). Een groot deel daarvan wordt gepresenteerd in een bewerking van de internationaal befaamde David Willcocks [1] van het King's College Choir in Cambridge, dat vier decennia geleden met de grammofoonplaat The Psalms of David internationaal definitief is doorgebroken; een andere succesplaat was Once in Royal Davids City. Onder het zingen van die tekst, als Processional Hymn, schrijdt het koor midden tussen de bezoekers door naar de door kaarsen verlichte lessenaars.
Met een klein gedeelte uit de Messiah van Georg Frederic Handel (1685-1759) is de Europese barok vertegenwoordigd, die relatief snel wereldwijde bekendheid heeft verworven.

Schriftlezing
Nicola Southgate en Maaike Elliott verzorgen de voordracht van negen zogeheten Lessons: teksten uit de Holy Bible — die overigens in het programmaboekje zijn opgenomen in het Nederlands —, en een Final Word. De eerste twee Lessons zijn uit Romeinen (V, 18-19) en uit Maleachi (III, 1-3), de resterende zeven teksten zijn alle afkomstig uit het Evangelie van Lukas en die — wie zal zich daarover verbazen — betrekking hebben op de Verkondiging van Christus' komst, de ontmoeting van Maria met Elizabeth en de geboorte van de Gezalfde.


Ter afsluiting wordt een Willcocks-bewerking van Hark! the herald angels sing van Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809-1847) ten gehore gebracht. Het is de bedoeling dat de bezoekers dan meezingen. Nadat het koor de ruimte met de bezoekers heeft verlaten, zal off-stage dan nog Silent Night klinken.
Deze traditioneel Engelse presentatie van Lessons and Carols viel bij de Groninger toehoorders in de Der-Aa kerk zeer in de smaak, en verwacht mag worden dat zulks in de namiddag van de tweede — eigenlijk is het de derde — kerstdag in de Martinikerk eveneens het geval zal zijn. Een dergelijke traditie, waarin de kwaliteit van de muziek — zowel qua componisten alsook in de sfeer van de uitvoering ervan door het Roder Jongenskoor, met solisten uit het eigen ensemble, onder leiding van Rintje te Wies, zo zeer prevaleert, zou zelfs niet-christenen over de kerkdrempel moeten kunnen zingen.
____________

[1] Deze musicus hoopt op 30 december aanstaande zijn 89ste jaar vol te maken.
____________
Afbeeldingen
1. Poster met aankondiging van de twee kerstconcerten in Groningen Stad.
2. Dirigent, organist en componist David Willcocks.
3. Afbeelding uit de Printbybel van 1698, voorstellende de begroeting van Elizabeth, door Maria.
4. De componist Felix Mendelssohn-Bartholdy. Tekening van Jarko Aikens, Groningen 1984. (Archief Heinz Wallisch, tevens ©.)
5. Afbeelding uit de Printbybel van 1698, voorstellende de Geboorte van Christus.

Geen opmerkingen: