dinsdag 31 mei 2011

HARMONIE-boek van Jan Minderhoud nog te koop

Nu bekend geworden is dat Jan Minderhoud en de redacteur/eigenaar van deze site samen een boek schrijven over de geschiedenis van het symfonieorkest in Groningen ─ van het Orchest der Vereeniging De Harmonie tot en met het NNO; van 14 november 1862 tot in het voorjaar van 2012, want dan moet het boek redactioneel worden afgesloten ─, is de belangstelling voor ons artikel over het eerdere boek van Jan Minderhoud De Harmonie ─ Eens het culturele centrum van Groningen, ruim drie jaar geleden verschenen, weer opgelaaid. Dagelijks wordt het artikel een keer of tien, en soms nog vaker, geraadpleegd.
Dat biedt een goede gelegenheid om hier een misverstand omtrent dat boek uit de weg te ruimen. Geruime tijd zijn wij er van uit gegaan dat het boek al lang was uitverkocht, simpelweg omdat we van diverse zijden hadden vernomen dat men onverrichter zake uit diverse boekhandels huiswaarts was gekeerd. Het betreft vooral mensen die niet in onze contreien wonen, maar die vanwege hun vroegere band met Stad en Ommeland, dat boek graag wilden kopen.
De uitgever liet weten dat het boek nog gewoon door elke boekhandel kan worden besteld. Hopelijk is dat enig goed cultureel nieuws nu steeds maar weer blijkt welke culturele kaalslag ons land te wachten staat met de huidige cultuurbeulen op de verschillende niveaus, die hun heilloze, destructieve praktijken tegen heug en meug in willen doordrukken.

Geen opmerkingen: