woensdag 29 juni 2011

Lunchconcerten Martini-orgel 2011 van start

De kroon op het werk: Stadswapen van Groningen
bovenop het hoofdorgel van de Martinikerk 
Ook in dit zomerseizoen worden er zes Lunchpauzeconcerten, vrijdags op het Schnitger/Ahrend-orgel van de Martinikerk in Groningen gegeven. Dit jaar begint de reeks op vrijdag 1 juli, en dat is eerder dan gebruikelijk, aangezien de concerten nu niet tijdens zes aaneengesloten vrijdagen worden gegeven, maar er een onderbreking is.
De geïnteresseerden, die het eerste concert bezoeken, kunnen het programmaboekje raadplegen voor de preciese data. Wel is het tijdstip van aanvang gelijk gebleven: 12:45 uur. De concerten duren, net als in voorgaande jaren, ongeveer drie kwartier.

Geen opmerkingen: