woensdag 8 juni 2011

Der Aa-kerk-middagconcert Luthers Bach Ensemble

Cantates en Motet
Op zaterdag 11 juni brengt het Luthers Bach Ensemble uit onze Stad vier geestelijke werken ten gehore in een middagconcert, dat vanaf 16:30 uur in de Der Aa-kerk zal worden gegeven.
Het concert wordt geopend met twee stukken van de barokmeester naar wie het optredende ensemble zich heeft genoemd: Johann Sebastian Bach (1685-1750); als eerste de Cantate Du Hirte Israel, höre, BWV 104, uit 1724, gevolgd door nog een werk uit dezelfde categorie: Aus tiefer Not schrei ich zu Dir, BWV 38, ook uit 1724.
Deze beide cantates worden, evenals de navolgende twee stukken, gespeeld door het Projectkoor en het Barokorkest van het Luthers Bach Ensemble. De leiding van het totale gebeuren komt uit handen van Tymen Jan Bronda. Vier vocale solisten zijn eveneens van de partij: Esther Ebbinge, sopraan; Lester Lardenoye, altus; Robert Buckland, tenor: David Greco, bas.

Jean-Philippe Rameau;
in 1728 geschilderd door
Jacques André Joseph
Aved (1702-1766)
Rameau en Graupner
Het concert zal worden vervolgd met werken van twee heel directe tijdgenoten van Papa Bach en Telemann: allereerst komt een Motet van de Franse barokmeester Jean-Philippe Rameau (1683-1764) tot klinken: In convertendo Dominus, dat waarschijnlijk reeds vóór 1720 is gecomponeerd.
Afgesloten wordt het concert met de cantate Herr, die Wasserströme erheben sich, één der meer dan veertienhonderd kerkelijke cantates ─ tegenover vierentwintig seculiere ─, die Christoph Graupner (1683-1760) heeft gecomponeerd gedurende bijna een halve eeuw: tussen 1709-1754. De tekst van Luther is te vinden in Psalm 93.
__________
Reserveren van kaarten kan via de bijbehorende service-website of telefonisch; alles daarover is te vinden op de site van het LBE: www.luthersbachensemble.nl

Geen opmerkingen: