maandag 24 november 2008

Mis van Pierre de la Rue dinsdag in de kerk van Adorp — zondag in de Synagoge van Groningen

Twee uitvoeringen
Het koor De Noordelijke Polyfonisten onder leiding van André Cats zal dezer dagen twee keer een minder bekende Mis — O sacer Anthoni — uitvoeren van de befaamde, laat middeleeuwse componist Pierre de la Rue (ca. 1460-1518), die tot de Vlaamse polyfonisten behoort.


De eerste uitvoering, die nog als try-out mag worden beschouwd, is aanstaande dinsdag, 25 november 's avonds om 20:00 uur in de Nederlands Hervormde Kerk te Adorp. Zondag 30 november zal dezelfde Mis worden gezongen in het kader van de reeks Lezingen en Concerten in de Cyclus Oude Nederlandse Missen in de Groninger Synagoge. Dan is het een middagconcert dat om 15:00 uur begint.
Dirigent André Cats zorgt dan wel weer voor een doorwrochte toelichting, die hij, daar waar nodig, doorspekt met milde humor.
Meer achtergrond-informatie over dit vocaal ensemble kunt u op deze site vinden in onze eerdere bijdrage van vrijdag 16 mei.
Gegevens met betrekking tot de reeks Oude Nederlandse Missen in de Groninger Synagoge is eveneens op deze site vinden in een artikel van donderdag 12 juni.

Geen opmerkingen: