vrijdag 16 mei 2008

De Noordelijke Polyfonisten zingen zondagmiddag vanaf 15:00 uur in de Lutherse Kerk in Stad

Hier ziet u het projectkoor De Noordelijke Polyfonisten onder leiding van zijn vaste dirigent André Cats tijdens een eerder optreden, in de Nederlands Hervormde Kerk van het Drentse Diever, alwaar het op zaterdag 17 mei opnieuw zal optreden met een relatief omvangrijk programma, dat we in een enigszins lopend verhaal hebben gegoten en in een artikel hebben opgenomen in de kolommen van onze zustersite Tempel der Toonkunst, op woensdag 14 mei.
Het koor werd eind 1999 opgericht, en bestaat thans uit 36 zangers — die weliswaar niet altijd allen tegelijk optreden — waarmee de oorspronkelijke wens: een vocaal ensemble van 25-30 mensen, werd overtroffen en men thans ook in staat is om achtstemmige stukken in te studeren en uit te voeren, en dat biedt een breder scala dan gebruikelijk, aangezien juist die achtstemmige werken veel meer naar de achtergrond zijn verschoven, vooral door een gebrek aan het vereiste stemmenmateriaal. De Noordelijke Polyfonisten zingen niet alleen de rein polyfone composities uit de bewuste periode van de tot die sfeer behorende muziekmeesters der toenmalige Nederlanden, doch tevens koorwerken uit latere perioden, die qua stijl echter aan de polyfonie zijn verwant.
Het concert dat dit vocale gezelschap zondag 18 mei zal geven in de Lutherse Kerk te Groningen, gevestigd in de Haddingestraat, begint om drie uur in de middag.
________
De foto is genomen door Eppo Karsijns.

Geen opmerkingen: