zondag 11 mei 2008

Dwarse Boeken — Auteur(s) ontmoet(en) critici (1) — Rob Wijnberg en de Vrijheid van Meningsuiting

Confrontatie
Op donderdag 15 mei heeft des avonds — in de Wolters-Noordhoffzaal van de Openbare Bibliotheek in Stad — de eerste van twee debatavonden onder het motto Dwarse Boeken plaats, waarin (een) auteur(s) word(t)(den) geconfronteerd met critici en een — althans, zo hopen de organisatoren — dito publiek. Donderdag 15 mei komt Rob Wijnberg (geb. 1982), filosoof, publicist en tegelijkertijd de jongste opinieredacteur van nrc next. Zijn thema is Vrijheid van Meningsuiting, een fenomeen dat de laatste jaren zeer nadrukkelijk onderwerp van gesprek in tal van geledingen van onze maatschappij is geweest, en dit tevens nog geruime tijd zal blijven. Figuren als Geert Wilders claimen dit recht zeer nadrukkelijk voor zichzelf, doch willen anderen hetzelfde recht ontzeggen. Een ander dubieus politiek fenomeen van de laatste tijd praat ook maar steeds over vrijheid, onder meer van meningsuiting, maar wil die voor andersdenkenden en zich anders uitenden — vooral als het tegen het toenmalige, uiterst wezenloze beleid van het politiek wezen in kwestie ging — laten verbieden. Zulks wekt niet alleen maar terechte irritatie, doch tevens associaties met de zwartst-bruine hakenkruistijden, alsook met de afschuwelijke rode hamer-en-sikkelperiode in de eerste helft (tot 1945), respectievelijk acht decennia (van 1917-1989), van de Europese historie der 20ste eeuw.
Rob Wijnberg is hiervoor uitgenodigd naar aanleiding van vooral zijn laatstverschenen boek, In dubio, dat het bewuste thema van diverse kanten belicht. Hij gaat donderdag in debat met enkele critici: Alfons Dölle (geb. 1947), hoogleraar Staatsrecht aan de Rijkuniversiteit Groningen, en Boudewijn de Bruin (geb. 1974), die als onderzoeker in de sfeer der ethiek en politieke theorie is verbonden aan de Faculteit der Wijsbegeerte van dezelfde academie.

Organisatie
Deze avonden worden georganiseerd door het Debatcentrum DwarsDiep, in samenwerking met de Openbare Bibliotheek te Groningen. Doel van deze instelling is wetenschappers, politici en anderen, die hun ideeën recentelijk hebben gepubliceerd en die daarmee (hebben) bijgedragen tot verder opiniëren van de lezende mens in onze samenleving, in confronterend contact te brengen met andersdenkenden en -voelenden en met een kritisch publiek.
De confrontatie begint om 20:00 uur, de toegang is gratis, met dien verstande dat men, ook hier, wordt aangeraden op tijd te komen, aangezien er een maximum aan het aantal plaatsen in de bewuste zaal is, en is die eenmaal vol, dan kan men zijn of haar mening aldaar gedurende het debat tussen het trio geleerde lieden niet meer ventileren.

Afbeeldingen
1. Rob Wijnberg, publicist. (Foto: Michel Linssen.)
2. Alfons Dölle, hoogleraar Staatsrecht te Groningen.
3. Boudewijn de Bruin, ethicus en filosoof, ook al te Groningen.
4. Voorplat van Rob Wijnbergs nieuwste boek: In dubio.

Geen opmerkingen: