maandag 26 mei 2008

Dwarse Boeken — Auteur(s) ontmoet(en) critici (2) — 28 mei: Evelien Tonkens en Tsjalling Swierstra

Meritocratisch ideaal?
Woensdag 28 mei, 's avonds tussen 20:00 uur en 22:00 uur, zal in de Wolters-Noordhoffzaal van de Openbare Bibliotheek in Groningen de tweede avond worden gerealiseerd in het kader van de door DwarsDiep georganiseerde korte, maar hopelijk krachtige, reeks Dwarse Boeken — Auteur ontmoet critici.
Twee weken geleden werd Rob Wijnberg in hetzelfde kader aan de tand gevoeld, aangevallen, maar ook deels ondersteund door twee hooggeleerde heren uit verschillende kampen van de intellectuele elite van onze Stad. Woensdagavond komen er opnieuw twee critici aan het woord, maar nu tegen twee auteurs die samen één boek hebben geschreven, dat recentelijk is verschenen: De beste de baas? — Prestatie, respect en solidariteit in een meritocratie.

De auteurs
Die auteurs zijn Evelien Tonkens en Tsjalling Swierstra. Deze laatste werd geboren in 1960; hij studeerde filosofie, zowel in Groningen alsook in Amsterdam; hij voert de wel heel bijzondere beroepsaanduiding techniekfilosoof, afgeleid van het vak dat hij aan de Universiteit van Twente doceert. Evelien Tonkens, geboren in 1961, is politica en in die hoedanigheid was ze voor Groen Links lid van de Tweede Kamer der Staten Generaal in de periode 2002 tot 2005.
Ze nam halverwege dat jaar afscheid van de volksvertegenwoordiging omdat ze was benoemd tot bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap aan de afdeling Sociologie en Antropologie van de Universiteit van Amsterdam. Voorts is zij actief als columniste van de Volkskrant. Evelien Tonkens studeerde indertijd politieke en sociaal-culturele wetenschappen aan dezelfde instelling als die waaraan ze thans aan de andere kant van de collegebanken actief is.

De critici
Tijdens deze ongetwijfeld weer boeiende en hopelijk veelkeurige uitwisseling van overtuigingen en andersoortige gedachten komen vanzelfsprekend eerst de beide auteurs aan het woord, die daarna door de beide critici zullen worden 'gemangeld'.
Dat zijn in dit geval, evenals bij Rob Wijnberg twee weken geleden, twee heren: de econoom Cees Sterks en de onderwijssocioloog Ger Tillekens. Als gespreksleider die avond zal optreden Hans Harbers, filosoof van de Rijksuniversiteit Groningen.
Ook deze, door DwarsDiep georganiseerde confrontatie, is vrij toegankelijk, maar, zo melden de diverse info's: vol is vol. Dus komt u vooral op tijd, voordat u met een folder het boekenbos in wordt gezonden, want dat zou zonde wezen.

Geen opmerkingen: