maandag 24 augustus 2009

Hans Goedkoop opent academisch letterenjaar RUG

Gebrek aan historisch besef
Op dinsdag 25 augustus zal het academische jaar van de Faculteit der Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen worden geopend door Hans Goedkoop (*1963). Hij is niet alleen bekend van het NPS/VPRO-televisieprogramma Andere tijden, maar eveneens van nog andere culturele uitzendingen van de publieke omroepen en als, soms zelfs omstreden, literair criticus van NRC/Handelsblad.
Voor de officiële opening van het academische letterenjaar zal Hans Goedkoop — op genoemde dag vanaf 16:00 uur in de Aula van het Academiegebouw — de Letterenlezing uitspreken, die de titel heeft meegekregen Verzamelde misverstanden over ons historisch besef.
Uit diverse disciplines van onze maatschappij komen signalen dat er iets moet worden ondernomen tegen de op tal van fronten optredende erosie van het historische besef der Nederlanders. Maar al datgene wat wordt ondernomen om dit fenomeen zo goed mogelijk tegen te gaan in het kader van de middelen die de overheid daarvoor heeft — historische canon enerzijds en Nationaal Historisch Museum aan de andere kant — kan daarvan niet zoveel positieve invloed uitgaan zolang de canon binnen het onderwijs niet verplicht wordt gesteld en het museum in kwestie maar niet van de grond komt — en evenmin van de grond kan komen vanwege ruzies en alles wat die met zich meebrengen.

Klassieke komedie?
Hans Goedkoop beschouwt dat alles als een klassieke komedie van misverstanden, die woekert binnen de vooraanstaande betrokkenen binnen de wereld der academische wetenschappen en de vaderlandse politiek. Al moet gezegd dat deze komedie niet zelden zicht biedt op scènes die eerder passen binnen een platvloerse klucht. Uit die beide categorieën kunnen oproepen bij de vleet komen, maar de vraag is — en blijft nog wel even — of die ook maar in de geringste mate in de buurt van de beoogde resultaten geraken. Dat rechtvaardigt volgens Goedkoop de vraag bij wie het historisch besef in de geringste mate aanwezig is. Die prikkelende en provocerende stelling is uitgangspunt van de letterenlezing, die niet alleen voor academici, maar voor alle belangstellenden gratis toegankelijk is.

Geen opmerkingen: