woensdag 16 februari 2011

Doe Mee-dagen bij Kunstenaarsgroep Zonneschijn

Vaste kern
Net als in november jongstleden wort de komende zaterdag en zondag een kunst-weekeinde gehouden door de Kunstenaarsgroep Zonneschijn in het gebouw naast het Atelier met die naam. Dat is de voormalige gereformeerde kerk De Garf, welke nu dienst doet als permanente ruimte waarin vier beeldend kunstenaars hun cursussen geven en wat daar zoal bijhoort. Salustiano Martha is de grondlegger van de groep, drie vrouwen vergezellen hem daarin. Zijn eigen werk, althans ten dele, is voortdurend te zien in het naastgelegen atelier waarvan de gordijnen tegenwoordig gelukkig bijna altijd open zijn, hetgeen dat gedeelte van de westkant van de Zonnelaan, een belangrijk deel van de voormalige Trefkoel, tussen Eikenlaan en Pleiadenlaan, een kleurrijk aanzien verleent. De initiator wordt in de groep van vier vergezeld door drie vrouwen — Bernadette Kuis, Tineke Matthijssen en Lies Verdoold  — wier werk, in onze bijdragen over het vorige weekeinde, op deze site en elders zijn voorgesteld.
In het hier getoonde gebouw, voormalig De Garf, werken en exposeren de leden van de Kunstenaarsgroep Zonneschijn.Tijdens het weekeinde van 19 en 20 februari worden daar tevens de Doe Mee-onderdelen gehouden. Voorts is er werk te zien van drie gastexposanten: Jolanda Meesters, Lucius en Derk den Boer.Al deze mensen zijn woonachtig in de wijk waar het zich allemaal afspeelt: De Paddepoel.
Gastexposanten en Doe Mee-elementen
Bij genoemde vorige gelegenheid was plaats ingeruimd voor enkele gastexposanten, en dat isnu eveneens het geval. Jolanda Meesters —woonachtig in de wijk — exposeert haar nieuwe werk, en daarnaast kunnen belangstellenden kennis nemen van de aldaar voorgestelde beelden van Derk den Boer en schilderijen van Lucius.
Bezoekers kunnen meedoen aan diverse workshops en creatieve activiteiten, zoals speksteen bewerken, stilleven en modeltekenen, schilderen, collages maken en schminken.

De opening van het weekeinde is zaterdag 19 februari om 13:30 uur; men kan echter reeds vanaf 13:00 uur in de expositieruimte binnenlopen. Ook op zondag 20 februari wordt het gebeuren gerealiseerd vanaf 13:00 uur. Beide dagen worden afgesloten om 17:00 uur met een hapje en een drankje.
We spreken hier de hoop uit, doch waarschijnlijk is die instelling ijdel, dat de in Trefkoel in ruime mate woonachtige en werkzame kunstenaars uit tal van disciplines in ieder geval eens komen kijken wat de collega's zoal doen en regelen. In november was het aantal geïnteresseerden uit de eigen directe omgeving bedroevend gering: zegge en schrijve één.
Naast genoemde Hoop spreken wij hier tevens de Vrees uit dat het dreigen met strafregels schilderen, boetseren of anderszins kunstzinnig gestalte geven ook niet veel zal uithalen.

Geen opmerkingen: