dinsdag 22 februari 2011

Monodrama Anaïs Nin van Louis Andriessen op donderdag 24 februari, Grand Théâtre Groningen

Louis Andriessen heden ten dage
Louis Andriessen.
© Boosey & Hawkes
Een thans, tevens internationaal, beroemde — medio jaren tachtig van de vorige eeuw nog jonge — Nederlandse componist met wie ik de toen heersende sfeer van de eigentijdse Nederlandse muziek aan een kritische beschouwing onderwierp en tevens met hem trachtte een blik twee tot drie decennia vooruit te werpen, zei er zeker van te zijn dat de toekomst van het Nederlandse muziekleven een kwart eeuw later — dus min of meer thans — in eerste instantie zou zijn verbonden aan de naam Louis Andriessen (geboren 1939) en diens indertijd zo opvallend vaak voorkomend unisono, waarbij een heel directe associatie werd gelegd met diens compositie De Staat (1972-76), een werk met teksten van de antiek-Griekse filosoof in Athene: Plato (427-347 vóór onze jaartelling).
Cristina Zavalloni, de muze van
componist Louis Andriessen.
Of de visie van die componist van toen in het huidige Nederlandse muziekleven hout snijdt, is niet tot in detail duidelijk, maar daar staat tegenover dat Louis Andriessen nog steeds actief is als zelfstandig werkend componist, en dat is, vooralsnog, een belangrijker gegeven dan het hierboven omschrevene.

Monodrama Anaïs Nin

In 2009 is Andriessen begonnen aan het monodrama Anaïs Nin, voor één stem en acht instrumentalisten, met een toegevoegde film. De componist heeft het stuk in 2010 voltooid en inmiddels doet het de ronde door ons land. Dit is speciaal geschreven voor degene die thans als zijn muze geldt: de Italiaanse zangeres Christina Zavalloni [1], die het samen met met ensemble Nieuw Amsterdams Peil [2] zal uitvoeren.
Anaïs Nin (1903-1977).
De inspiratiebron voor dat monodrama is de dochter van de musicus — pianist en componist — Joaquin Nin (1879-1949): Anaïs Nin (1903-1977), die in Frankrijk werd geboren, en reeds als elfjarige begon met het bijhouden van een dagboek dat als de Linotte zou worden uitgegeven, maar pas nadat de zeven delen omvattende reeks was gecompleteerd. 
Al snel vestigde ze zich in Amerika en schreef ze, mede op instigatie van Henry Miller (1891-1980) — door Gerard Reve (1923-2006) als bosneuker omschreven [3] —, auteur van sterk seksueel getinte literatuur, die de status van wereldvermaardheid zou bereiken [4]. Met hem en zijn vrouw June was Anaïs Nin zeer bevriend, en daarover heeft ze ook gepubliceerd. Er is een periode geweest dat de thans zo beroemde auteur teksten schreef — in de categorie erotica — voor één dollar per bladzijde.

In Grand Théâtre Groningen

De genoemde musici en vocaliste komen naar Groningen om aldaar op donderdag 24 februari, vanaf 20:30 uur, het monodrama Anaïs Nin voor te stellen in het Grand Thëâtre, gevestigd aan de Grote Markt Zuidzijde, tussen de panden die tezamen de grootste horeca-concentratie van Europa vormen.

Het Grand Théâtre aan de zuidzijde van de Grote Markt in Groningen.

NB:
Dit monodrama zal tevens worden uitgevoerd tijdens de negentiende editie van het Muziekfestival Dag in de branding, op 12 maart, dat op diverse locaties in Den Haag zal worden gevierd. Daar is de uitvoering nu reeds uitverkocht.
__________
[1] Reeds eerder vertolkte zij werk van Andriessen, zoals La Commedia (2004-2008), Inanna (2003), en La Passione (2000-2002).
[2] het spelerscollectief NAP werd in 2005 opgericht door violiste Heleen Hulst en pianist Gerard Bouwhuis. Het bestaat uit musici die allen zijn gespecialiseerd in de uitvoeringspraktijk van nieuwe muziek.
[3] In zijn eerste bundel reisbrieven Op weg naar het einde (1963). 
[4] Met een hele reeks boeken, doch vooral met Tropic of Cancer (1934) en Tropic of Capricorn (1939).

Geen opmerkingen: