vrijdag 18 februari 2011

Nieuw Groninger Bachkoor geeft twee concerten

Een hele tijd zonder Papa Bach
André Cats (geb. 1960) is niet alleen specialist voor oude muziek, maar ook zanger en dirigent. Hij zingt mee in diverse project-koren in binnen en buitenland. Daaronder viel tevens de formatie die verleden jaar, en volgens de planning ook de komende jaren nog, muziek uit de Leidse Koorboeken, verspreid over ons land heeft voorgesteld.
Als dirigent heeft André Cats de laatste jaren op tal van locaties in en om Groningen met diverse formaties concerten gegeven met oude muziek, waarover ten dele op deze site is bericht. Ondanks al die activiteiten, die toch een breed spectrum aan fascinerende muziek hebben geboden, was de grootmeester van de westerse barok, Papa Johann Sebastian Bach (1685-1750), de grote ontbrekende in de naar buiten gerichte werkzaamheden van André Cats.

André Cats op de rug gezien, met koor en klavecinist

Die leemte werd enigszins opgevuld toen André Cats in oktober 2010 vijftig jaar werd en er voor hem een Bach-dag werd georganiseerd. Binnen dat tijdsbestek werd het motet
Singet dem Herrn ein neues Lied (BWV 225) ingestudeerd. Zonder die liturgische context zou je al helemaal geneigd zijn dat gebeuren als een fenomeen met dubbele bodem te beschouwen: dus tevens als hommage aan de jubilaris. Doch kom, het éne sluit het andere toch niet uit.

Nieuw vocaal ensemble

Daarmee leek het of een, stilgelegd dan wel sluimerend, gedeelte van het brede scala aan mogelijkheden in en om de veelzijdige musicus (opnieuw) was aangeboord. Dergelijke impulsen gaan veelal direct een eigen leven leiden, en dat bleek ook hier te gebeuren: een nieuw vocaal ensemble was het resultaat: het Nieuw Groninger Bachkoor, bestaande uit ervaren amateurs. Dat laatste is geheel in overeenstemming met de huidige trend waarin steeds meer afstand wordt gehouden tot een oppervlakkige aanpak, die met begrippen als dilettantisme en amateurisme-in-negatieve zin worden omschreven.
Enkele heren uit het koor dat met
André Cats zal optreden.

Twee concerten
Het komende weekeinde verzorgt het nieuwe koor twee concerten: het eerste in de stad Groningen: in de Salvator en mara Kerk aan de Hora Siccamasingel, op zaterdag 19 februari, aanvang 20:15 uur.
Het tweede concert is op zondag 20 februari in de Nicolaïkerk te Appingedam; daar begint het om 15:30 uur in de middag.
Het programma bestaat uitsluitend composities van bovengenoemde 'stamvader' van de dynastie van gedenkwaardige Bach-musici.
Het koor zingt vier motetten: Lobet den Herrn; Kom, Jesu komm; Singet dem Herrn ein neues Lied; en Jesu meine Freude.
Klavecinist Ton van den Berg,
net niet in z'n geheel.
Aansluitend op de vier bovengenoemde Bach-motetten presenteert Ton van den Berg op een klavecimbel — aangezien we het hier over oude muziek hebben, zouden we dat als clavecymbel moeten spellen — het tweede gedeelte van het concert:
Vier Preludes en Fuga's uit Bachs Wohltemperierte Klavier zijn voor die beide gelegenheden uitgekozen: die in C-groot; g-klein; Bes-groot; en die in e-kleine terts.

Geen opmerkingen: