maandag 21 februari 2011

Doe Mee-dagen en expositie bij Kunstenaarsgroep Zonneschijn werd een doorslaand succesweekend

Gastexposanten
De Doe Mee-dagen die gedurende het afgelopen weekeinde door de Kunstenaarsgroep Zonneschijn was georganiseerd in de wijk De Paddepoel — een expositie van de vaste groep, aangevuld met drie gastexposanten en de mogelijkheid tot participatie door de bezoekers — is een succes geworden. Zaterdag 19 februari was de zaal van de voormalige gereformeerde kerk De Garf aan de Zonnelaan, naast het Atelier Zonneschijn van Salustiano Martha — initiator en cursusleider van groepen beeldend kunstenaars in spe — was tijdens de officiële opening aardig vol.

Tineke Matthijssen, met gegevens in de hand, stelt de exposanten aan de bezoekers voor. V.l.n.r: Derk den Boer, Jolanda Meesters met protagonist Timo, Bernadette Kuis, Salustiano Martha, Tineke Matthijssen en Lies Verdoold.
Achter de rug van Derk den Boer hangen stukken van Lucius; achter Tineke Matthijssen en Lies Verdoold hangen asbstracte stukken van Jolanda Meesters.
Tineke Matthijssen van de vaste groep — over wie we in een vorig artikel van 12 november nader hebben bericht — introduceerde de gastexposanten: Jolanda Meesters, die met enkele categorieën schilderijen was vertegenwoordigd en Derk den Boer, beeldhouwer. Voor beiden bestond nadrukkelijke belangstelling, eveneens van buitenaf, door de organisatie van exposities. De derde gastexposant, Lucius — een jonge kunstenaar, woonachtig en werkzaam in het nabij gelegen, voormalige wijkcentrum Trefkoel — ontdekte Piet Mondriaan (1872-1944), en wist toen wat hij exact wilde. De invloed van die wereldvermaarde Nederlander is in één van de tentoongestelde stukken heel direct, in de daarnaast geplaatste indirect aanwezig. [1]

Terugblik met vergezicht

Vervolgens gaf Tineke Matthijssen het woord aan beeldhouwer Derk den Boer, die ook op organisatorisch vlak in De Paddepoel actief is, onder meer als voorzitter van de Kunstcommissie. Hij nam de aanwezigen mee op een vogelvlucht vanaf de oprichting van de wijk, medio jaren zestig, legde daarbij de nadruk op de kunst op straat en elders, en op de wijze van bouwen, wonen en werken, en — zeker niet in de laatste plaats — op de noodzakelijke cohesie. Zijn pleidooi voor tolerantie — hetgeen een vanzelfsprekende zaak zou moeten zijn — en het overeind houden van een in bijna een halve eeuw bereikt niveau, viel bij de bezoekers in goede aarde. Het zal, gezien het veranderende politieke klimaat in ons land, in onze provincie en in onze stad, energie en inzet van steeds meer mensen vereisen om de kunsten — alle denkbare vormen daarvan — te verdedigen tegen lafhartige aanvallen uit een tot in het merg foute hoek. Niks linkse hobby's, maar een belangrijke levensnoodzaak.

Activiteiten

Het materiaal waarmee Tineke Matthijssen de aangeschovenen — een tafel met uitsluitend vrouwen — liet werken, is speksteen: prettig, doch niet altijd even zacht als wordt aangenomen. Allen die daarmee in de weer waren, maakten een opgetogen indruk. Er is blijkbaar weinig voor nodig om mensen in de basis van diverse kunsten te integreren. dat bleek evenzeer aan andere tafels waar werd getekend en geschilderd.

Jacintha Porrenga, keyboard, en Remy Sschreuder, blokfluit(en).

Een activiteit van een geheel ander kaliber was de begeleidende muziek, gerealiseerd door Jacintha Porringa, die daarvoor gebruik maakte van een hypermodern, multifunctioneel Yamaha-keyboard; zij werd bijgestaan door Remy Schreuder met een reeks blokfluiten. Hoewel ze ook een bundel met vijf aangepaste baroknummers mee hadden, heb ik ze alleen stukken uit een dikke Broadway-bundel horen spelen: voornamelijk uit musicals: Les Misérables, Fiddler on the Roof, enz. 

Hoewel ik persoonlijk een intense afkeer koester jegens dat genre, passen nummers daaruit uitstekend in de gegeven context: er wordt immers alleen gespeeld en niet gekrijst etcetera. De meeste aanwezigen hadden er in ieder geval veel waardering voor.
Moge deze vorm van integratie van de bewoners bij kunstuitingen in de eigen wijk nog vele malen worden herhaald.
__________
[1] Beide dagen tijdens mijn bezoek aan de expo schitterende Lucius door afwezigheid. Daardoor heb ik ook geen toestemming kunnen vragen voor afbeelding van één der stukken en komt er geen separate bijdrage op de site(s) over hem. Dat moesten we binnenkort maar eens inhalen.
__________
Alle hierin afgedrukte foto's werden gemaakt door Feiko van der Veen. Zij maken onderdeel uit van de sfeerimpressie in beelden, die op de Wijkwebsite Paddpoel te zien is.

Geen opmerkingen: