donderdag 14 februari 2008

Omissies in TV Noord-uitzending over De Harmonie

Verkeerde kleding, dus verkeerd ensemble
In een op zich relatief veelzijdige bijdrage over het op 15 februari officieel te verschijnen boek van Jan Minderhoud over de bewogen geschiedenis van de sociëteit De Harmonie te Groningen, van het themaprogramma Noord Nu via TV Noord hedenavond, kregen we in de trailer en later in de bijdrage zelf nog eens een ander ensemble te zien dan de Groninger Orchest Vereeniging, aangezien laatstgenoemd orkest in die tijd (bedoeld is die van dirigent Kor Kuiler) nog niet in rokkostuum doch nog in jacquet, respectievelijk smoking, speelde. En in plaats van het Bolt-orgel op het concertpodium van de Harmonie-zaal in de Oude Kijk in 't Jatstraat van Groningen toonde men ons in de bewegende beelden het Maarschalkerweerd-orgel met aan beide zijden de trappen naar het podium in het Concertgebouw in de Van Baerlestraat van onze landelijke hoofdstad. Die omissies zou TV Noord maar even moeten rechtzetten in het vrijdagse programma De Week Bekeken.


Verkeerd orgel op verkeerd podium

Het eerste exemplaar van het boek van Jan Minderhoud, De Harmonie — eens het culturele centrum van Groningen, zal op vrijdag 15 februari in de huidige sociëteit met die naam door de auteur worden aangeboden aan Jacques Wallage, burgemeester van Groningen. Het resultaat van eerst drie jaar voorbereidend onderzoek en dan nog eens zo'n twee jaar intensief werken, overleggen, aanpassen, invoegen en niet te vergeten luisteren — iets dat Jan Minderhoud heel goed kan [1] —, is een schitterend, stevig gebonden boek geworden op een formaat dat net iets groter is dan A4, en dus ruimte biedt aan veel illustraties. Meer over dat boek is te vinden in de bijdrage van hedenmiddag, eveneens in het kader van ditzelfde cultuurweblog.
__________
[1] Jan Minderhoud is emeritus hoogleraar Neurologie van het Academisch Ziekenhuis te Groningen (thans Universitair Medisch Centrum Groningen) en huldigt het standpunt dat artsen goed moeten luisteren naar datgene wat de patiënt te vertellen heeft. Die uiterst wezenlijke, constructieve instelling heeft in de context van deze, thans niet-medische, operatie zonder twijfel bijgedragen aan het welslagen van dit boek, aangezien de schrijver naar veel adviseurs heeft geluisterd, die allen in een lijst voorin het boek alfabetisch zijn opgesomd.
____________
Afbeelding: Podium van de Harmonie-zaal met het Bolt-orgel. Dit had TV Noord in het programma Noord Nu van hedenavond ons moeten tonen in plaats van het podium van het Concertgebouw in Amsterdam met het Maarschalkerweerd-orgel.

Geen opmerkingen: