zaterdag 23 februari 2008

Over de rijke historie van De Harmonie — lezing door Jan Minderhoud op woensdag 27 februari

Kleurrijke geschiedenis
Op woensdag 27 februari aanstaande, des avonds om 20:30 uur, geeft Jan Minderhoud een lezing over De Harmonie — eens het culturele centrum van Groningen. Zo luidt eveneens de titel van zijn op 15 februari bij Uitgeverij Profiel te Bedum verschenen, rijk geïllustreerde, relatief grote boek. Die lezing zal plaatshebben in Athena's Boekhandel in dezelfde Stad, en zelfs in dezelfde straat, waar eens dat roemruchte Harmonie-gebouw met de internationaal vanwege de onvergelijkelijke akoestiek vermaarde grote concertzaal was gevestigd, doch waaraan sedert 35 jaar alleen nog wordt herinnerd door de voorgevel.
De verschillende stadia in de historie van de Sociëteit, die vanaf het midden van de negentiende eeuw muziekuitvoeringen organiseerde in de tuin van en binnenin het gebouw in kwestie, passeren de revue. Vanaf 1862 werd deze instelling — van lieverlee — eigenaar van het eerste symfonieorkest van Nederland, dat tegelijkertijd over een harmonie-bezetting beschikte.
De auteur is emeritus hoogleraar Neurologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, in het Academisch Ziekenhuis aldaar, en hij vervult thans onder meer de functie van archivaris van de Sociëteit 'De Harmonie'. Met zijn inmiddels veelvuldig hooggeprezen boek heeft Jan Minderhoud ervoor gezorgd dat een belangrijk stuk culturele historie van de Stad Groningen bewaard blijft in een zeer toegankelijk geschreven boek dat mede door de inzet van velen, en niet in de laatste plaats door de technische vaardigheden ter uitgeverij, een uitvoering heeft gekregen die de tand des tijds enige eeuwen zal trotseren.
Meer over dit boek en enige parafernalia kunt u aantreffen in ons artikel van donderdag 14 februari. Over de uitzending met omissies op TV Noord van diezelfde dag kunt u eveneens meer lezen op dit cultuurweblog.
____________
Woensdag 27 februari 20:30 uur
Athena's Boekhandel (Van der Velde)
Oude Kijk in 't Jatstraat 42, Groningen
De entreeprijs bedraagt € 3,—
Eventuele nadere informatie bij
Gelly Talsma, tel.: 050 312 55 93
____________
Afbeeldingen
1. Auteur Jan Minderhoud.
(Foto: Antoinette Borchert.)

2. Zijwand van de grote concertzaal met cartouche waarop de naam Wagner.
3. Voorplat van het Harmonie-boek.

Geen opmerkingen: